Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Personal

Här hittar du kontaktinformation till oss som arbetar på skolan.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans rektor och skoladministratör.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Kristina Verdier

kristina.verdier@boras.se

033-35 80 92

0768-88 80 92

Administratör

Lena Arvidsson

lena2.arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91


Förskoleklasser

Lista med förskoleklasser och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Guldhornets förskoleklass

0768-88 80 32

Guldringens förskoleklass

0734-15 39 11

Solvagnens förskoleklass

0768-88 35 32


Guldhornet, förskoleklass

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldhornet.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Mimmi Johansson

ann-marie.johansson@edu.boras.se

Förskollärare

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se


Guldringen, förskoleklass

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldringen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Förskollärare

Marie Olsson

marie.olsson@edu.boras.se


Solvagnen, förskoleklass

Lista med titel,namn och e-post till personal i förskoleklass Solvagnen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Förskollärare

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se

Förskollärare

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Förskollärare

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se


Årskurs 1

Lista med klass, titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i årskurs 1.

Klass

Titel

Namn

E-post

Telefon

1A

Klassföreståndare

Farah Daghouz

farah.daghouz@edu.boras.se

0768-88 80 32

1A

Lärare i fritidshem

Tina Bredberg

tina.bredberg@edu.boras.se

0768-88 80 32

1B

Klassföreståndare

Fredrik Sverker

fredrik.sverker@edu.boras.se

0734-15 39 11

1B

Lärare i fritidshem

Patrik Hansson

patrik.hansson@edu.boras.se

0734-15 39 11

1C

Klassföreståndare

Margareta Holm

margareta.holm@edu.boras.se

0768-88 35 33

1C

Förskollärare

Annelie Ejdeholm

anneli.ejdeholm@edu.boras.se

0768-88 35 33

1D

Klassföreståndare

Karolina Erixon

karolina.erixon@edu.boras.se

0768-88 35 33

1D

Resurs

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

0768-88 35 33

1D

Lärare i fritidshem

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se

0768-88 35 33


Årskurs 2

Telefon: 0734-32 72 99

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 2.

Klass

Titel

Namn

E-post

2A

Klassföreståndare

Linn Dalesjö Wramdemark

linn.dalesjo.wramdemark@edu.boras.se

2A

Lärare i fritidshem

Ellen Jerkersson

ellen.jerkersson@edu.boras.se

2A

Resurs

Jessica Strömberg

jessica.eng.stromberg@edu.boras.se

2A

Resurs

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

2B

Klassföreståndare

Carin Forsberg

carin.forsberg@edu.boras.se

2B

Resurs

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

2B

Resurs

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

2C

Klassföreståndare

Maria Wirén

maria.wiren@edu.boras.se

2C

Lärare i fritidshem

Sara Mouafaq

sara.mouafaq@edu.boras.se


Årskurs 3

Telefon: 0734-32 88 10

Lista med klass, titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i årskurs 3.

Klass

Titel

Namn

E-post

3A och 3B

Klassföreståndare

Veronica Palmquist

veronica.palmquist@edu.boras.se

3A och 3B

Klassföreståndare

AnnaLotta Fransson

annalotta.fransson@edu.boras.se

3A och 3B

Lärare i fritidshem

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

3A och 3B

Lärare i fritidshem

Jonas Reinholdsson

jonas.reinholdsson@edu.boras.se

3A och 3B

Lärare i fritidshem

Adam Alexandersson

adam.alexandersson@edu.boras.se

3C och 3D

Klassföreståndare

Monica Karlsson

monica.k.karlsson@edu.boras.se

3C och 3D

Klassföreståndare

Therese Warsaeus

therese.warsaeus@edu.boras.se

3C och 3D

Resurs

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjonsberg@edu.boras.se

3C och 3D

Lärare i fritidshem

Cia Wigström

cia.andersson@edu.boras.se


Årskurs 4

Telefon: 0734-32 88 07

Lista med klass, namn och e-post till personal i årskurs 4.

Klass


Namn

E-post

4A

Klassföreståndare

Malin Palmé

malin.palme@edu.boras.se

4A

Klassföreståndare

Viktoria Raneby

viktoria.raneby@edu.boras.se

4A

Resurs

Pontus Svärd

pontus.svard@edu.boras.se

4B

Klassföreståndare

Maria Johansson

maria.mari.johansson@edu.boras.se

4B

Klassföreståndare

Hanna Larsson

hanna.larsson@edu.boras.se

4 A och B

Lärare i fritidshem

Ito Moilanen

ito.moilanen@edu.boras.se


Årskurs 5

Telefon: 0734-32 88 09

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 5.

Klass

Titel

Namn

E-post

5A

Klassföreståndare

Päivi Tammermo

paivi.larsson@edu.boras.se

5B

Klassföreståndare

Malin Sätterskog

malin.satterskog@edu.boras.se

5C

Klassföreståndare

Hans-Ove Kjönsberg

hans-ove.kjornsberg@edu.boras.se

5

Resurs

Monika Strindgård

monica.strindgard@edu.boras.se

5

Resurs

Christopher Hanson

christopher.hansson@edu.boras.se

5

Resurs

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se


Årskurs 6

Telefon: 0734-32 88 08

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 6.

Klass

Titel

Namn

E-post

6A

Klassföreståndare

Anja Lindsjö

anja.lindsjo@edu.boras.se

6A

Klassföreståndare

Ingela Jogelid

ingela.jogelid@edu.boras.se

6A

Resurs

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

6B

Klassföreståndare

Jenny Hjärtberg

jenny.hjartberg@edu.boras.se

6B

Klassföreståndare

Andreas Fredriksson

andreas.fredriksson@edu.boras.se

6A och 6B

Klassföreståndare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

6B

Resurs

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@boras.se


Övriga lärare

Lista med ämne, namn, e-post och telefonnummer till övriga lärare på skolan.

Ämne

Namn

E-post

Telefon

Slöjd

Sten Thornadtsson

sten.thornadtsson@edu.boras.se

0734-15 39 38

Slöjd

Karin Andersson

karin.andersson@edu.boras.se

0734-15 39 38

Idrott och hälsa

Per Carlsson

per.carlsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Idrott och hälsa

Sebastian Viktorsson

sebastian.s.viktorsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Musik

Sara Kjellman

sara.kjellman@edu.boras.se

nås via e-post

Svenska som andraspråk, SvA

Christine A-son Larsson

christine.a-son_larsson@edu.boras.se

nås via e-post

Hem- och konsumentkunskap

Gergana Bengtsson

gergana.semova-bengtsson@edu.boras.se

nås via e-post


Tranan, flexenhet

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i flexenheten Tranan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Speciallärare

Annelie Ekelin

annelie.ekelin@edu.boras.se

0768-88 80 90

Speciallärare

Michaela Sandrik

michaela.sandrik@edu.boras.se

0768-88 80 90

Lärare

Christine A-son Larsson

christine.a-son_larsson@edu.boras.se

0768-88 80 90

Lärare

Sebastian Viktorsson

sebastian.s.viktorsson@edu.boras.se

0768-88 80 90

Lärare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

0768-88 80 90

Resurs

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se

0734-32 76 49


Fritidshemsavdelningar

Lista med fritidshemsavdelningarnas telefonnummer.

Avdelning

Telefon

Guldhornet

0768-88 80 32

Guldringen

0734-15 39 11

Solvagnen

0768-88 35 32

Soluret

0734-32 75 71

Tornet

0734-15 36 12


Fritidshemmens personal

Lista med avdelning, namn och e-post till personal på Trandaredskolans fritidshem.

Avdelning

Namn

E-post

Guldhornet F-2

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Mimmi Johansson

ann-marie.johansson@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Tina Bredberg

tina.bredberg@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Ellen Jerkersson

ellen.jerkersson@boras.se

Guldhornet F-2

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Sara Kjellman

sara.kjellman@edu.boras.se

Guldringen F-2

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Guldringen F-2

Marie Olsson

marie.olsson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

Guldringen F-2

Jonas Reinholdsson

jonas.reinholdsson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Patrik Hansson

patrik.hansson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Annelie Ejdeholm

anneli.ejdeholm@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Sara Moufaq

sara.mouafaq@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

Soluret

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@boras.se

Soluret

Cia Wigström

cia.andersson@edu.boras.se

Soluret

Adam Alexandersson

adam.alexandersson@edu.boras.se

Soluret

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjonsberg@edu.boras.se

Tornet

Ito Moilanen

ito.moilanen@edu.boras.se

Tornet

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

Tornet

Pontus Svärd

pontus.svard@edu.boras.se

Tornet

Monika Strindgård

monica.strindgard@edu.boras.se

Tornet

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se

Tornet

Filippa Player

filippa.player@edu.boras.se

Tornet

Christopher Hanson

christopher.hansson@edu.boras.se


Elevhälsa

Elevhälsoteamet leds av rektor Kristina Verdier.

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i Elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Annelie Friberg

annelie.friberg@boras.se

033-35 80 97

Skolläkare

Agne Lind

Nås via skolsköterskan

Nås via skolsköterskan

Skolpsykolog

Åsa Gustafsson

asa.g.gustafsson@boras.se

033-35 51 41

Skolkurator

Jenny Westberg

jenny.westberg@boras.se

033-35 35 19

Specialpedagog

Malin Anvell

malin.anvell@edu.boras.se

033-35 31 62

Specialpedagog

Mia Bák

marie.bak@edu.boras.se

0766-23 05 40


Övrig personal

Lista med namn, e-post och telefonnummer till övrig personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Vaktmästare

Robert Johansson

robert2.johansson@boras.se

nås via e-post

Samordnare Lokalvård

Nina Andersson

nina.linderholm@boras.se

0734-32 79 20

Kock

Anneli Tervo

anneli.tervo@boras.se

033-35 80 98

Köksmästare

Ruzica Delac Kuzmanovic

Ruzica.Delac@boras.se

033-35 80 98

Kock

Nada Ahmed

nada.ahmed@boras.se

033-35 80 98

Kock

Elin Olsson

elin.olsson@boras.se

033-35 80 98

Enhetschef Kultur

Kristina Löcsey

Kristina.Locsey@boras.se

033-35 80 86

033-35 52 28

Bibliotekarie

Maja Söderman

Maj-Lis.Soderman@boras.se

033-35 80 86

033-35 52 28

Bibliotekarie

Katarina Norstedt

katarina.norstedt@boras.se

033-35 52 28

Bibliotekarie

Johan Elfving

johan.elfving@boras.se

033-35 52 28

Bibliotekarie

Pernilla Lund

pernilla.lund@boras.se

033-35 52 28

VFU-ansvarig

Lena Arvidsson

Lena2.Arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol