Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Personal

Här hittar du kontaktinformation till oss som arbetar på skolan.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans rektor och skoladministratör.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Kristina Verdier

kristina.verdier@boras.se

033-35 80 92

0768-88 80 92

Administratör

Lena Arvidsson

lena2.arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91


Förskoleklasser

Lista med förskoleklasser och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Guldhornets förskoleklass

0768-88 80 32

Guldringens förskoleklass

0734-15 39 11

Solvagnens förskoleklass nedre

0768-88 35 32

Solvagnens förskoleklass övre

0768-88 35 33


Guldhornet, förskoleklass

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldhornet.

Titel

Namn

E-post

Lärare

AnnaLotta Fransson

annalotta.fransson@edu.boras.se

Förskollärare

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se


Guldringen, förskoleklass

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldringen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Lärare

Sandra Eriksson

sandra.eriksson@edu.boras.se


Solvagnen, förskoleklass

Lista med titel,namn och e-post till personal i förskoleklass Solvagnen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Förskollärare

Anneli Ejdeholm

anneli.ejdeholm@edu.boras.se

Förskollärare

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Förskollärare

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se


Årskurs 1

Lista med klass, titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i årskurs 1.

Klass

Titel

Namn

E-post

Telefon

1A

Klassföreståndare

Monica Karlsson

monica.k.karlsson@edu.boras.se

0768-888032

1A

Lärare i fritidshem

Adam Alexandersson

adam.alexandersson@edu.boras.se

0768-888032

1A

Resurs

Jessica Strömberg

jessica.eng.stromberg@edu.boras.se

0768-888032

1A

Resurs

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

0768-888032

1B

Klassföreståndare

Veronica Palmquist

veronica.palmquist@edu.boras.se

073-4153911

1B

Lärare i fritidshem

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

073-4153911

1C

Klassföreståndare

Therese Warsaeus

therese.warsaeus@edu.boras.se

0768-883533

1C

Resurs

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@edu.boras.se

0768-883533

1C

Resurs

Moa Johannesson

moa.johannesson@edu.boras.se

0768-883533


Årskurs 2

Lista med klass, titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i årskurs 2.

Klass

Titel

Namn

E-post

Telefon

2A

Klassföreståndare

Farah Daghouz

farah.daghouz@edu.boras.se

073-4328810

2A

Resurs

Ellen Jerkersson

ellen.jerkersson@edu.boras.se

073-4328810

2B

Klassföreståndare

Fredrik Sverker

fredrik.sverker@edu.boras.se

073-4328810

2B

Klassföreståndare

Karolina Erixon

karolina.erixon@edu.boras.se

0734-328810

2B

Lärare i fritidshem

Patrik Hansson

patrik.hansson@edu.boras.se

0734-328810

2B

Resurs

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

0734-328810

2C

Klassföreståndare

Margareta Holm

margareta.holm@edu.boras.se

0733-390685

2C

Lärare i fritidshem

Tina Bredberg

tina.bredberg@edu.boras.se

0733-390685


Årskurs 3


Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 3

Klass

Titel

Namn

E-post

3A

Klassföreståndare

Linn Dalesjö Wramdemark

linn.dalesjo.wramdemark@edu.boras.se

3A

Resurs

Jessica Strömberg

jessica.eng.stromberg@edu.boras.se

3A och 3B

Resurs

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

3B

Klassföreståndare

Carin Forsberg

carin.forsberg@edu.boras.se

3B

Resurs

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

3C

Klassföreståndare

Maria Wirén

maria.wiren@edu.boras.se


Årskurs 4

Telefon: 0734-32 88 08

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 4.

Klass

Titel

Namn

E-post

4A

Klassföreståndare

Anja Lindsjö

anja.lindsjo@edu.boras.se

4A

Klassföreståndare

Ingela Jogelid

ingela.jogelid@edu.boras.se

4A

Resurs

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

4B

Klassföreståndare

Jenny Hjärtberg

jenny.hjartberg@edu.boras.se

4B

Klassföreståndare

Andreas Fredriksson

andreas.fredriksson@edu.boras.se

4A och 4B

Resurslärare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

4B

Resurs

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjornsberg@edu.boras.se


Årskurs 5

Telefon: 0734-32 88 07

Lista med klass, namn och e-post till personal i årskurs 5.

Klass


Namn

E-post

5A

Klassföreståndare

Malin Palmé

malin.palme@edu.boras.se

5A

Klassföreståndare

Viktoria Raneby

viktoria.raneby@edu.boras.se

5A

Resurs

Pontus Svärd

pontus.svard@edu.boras.se

5A

Resurs

Karl Wengdahl


5B

Klassföreståndare

Maria Johansson

maria.mari.johansson@edu.boras.se

5B

Klassföreståndare

Hanna Larsson

hanna.larsson@edu.boras.se

5B

Resurs

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.se

5B

Resurs

Filippa Player

filippa.player@edu.boras.se


Årskurs 6

Telefon: 0734-32 88 09

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 6.

Klass

Titel

Namn

E-post

6A

Klassföreståndare

Päivi Tammermo

paivi.larsson@edu.boras.se

6A

Resurs

Christopher Hansson

christopher.hansson@edu.boras.se

6B

Klassföreståndare

Malin Sätterskog

malin.satterskog@edu.boras.se

6B

Resurs


Monika Strindgård

monica.strindgard@edu.boras.se

6C

Klassföreståndare

Hans-Ove Kjönsberg

hans-ove.kjornsberg@edu.boras.se

6C

Resurs

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se


Övriga lärare

Lista med ämne, namn, e-post och telefonnummer till övriga lärare på skolan.

Ämne

Namn

E-post

Telefon

Slöjd

Sten Thornadtsson

sten.thornadtsson@edu.boras.se

0734-15 39 38

Slöjd

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjornsberg@edu.boras.se

0734-15 39 38

Slöjd

Karin Andersson

karin.andersson@edu.boras.se

0734-15 39 38

Idrott och hälsa

Per Carlsson

per.carlsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Idrott och hälsa

Sebastian Viktorsson

sebastian.s.viktorsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Musik

Sara Kjellman

sara.kjellman@edu.boras.se

nås via e-post

Svenska som andraspråk, SvA

Christine A-son Larsson

christine.a-son_larsson@edu.boras.se

nås via e-post

Hem- och konsumentkunskap

Gergana Bengtsson

gergana.semova-bengtsson@edu.boras.se

nås via e-post


Tranan, flexenhet

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i flexenheten Tranan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Speciallärare

Annelie Ekelin

annelie.ekelin@edu.boras.se

0768-88 80 90

Speciallärare

Michaela Sandrik

michaela.sandrik@edu.boras.se

0768-88 80 90

Lärare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

0768-88 80 90

Resurs

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se

0734-32 76 49


Fritidshemsavdelningar

Lista med fritidshemsavdelningarnas telefonnummer.

Avdelning

Telefon

Guldhornet

0768-88 80 32

Guldringen

0734-15 39 11

Solvagnen

0768-88 35 32

Soluret

0734-32 75 71

Tornet

0734-15 36 12


Fritidshemmens personal

Lista med avdelning, namn och e-post till personal på Trandaredskolans fritidshem.

Avdelning

Namn

E-post

Guldhornet F-2

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Adam Alexandersson

adam.alexandersson@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Jessica Strömberg

jessica.eng.stromberg@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Ellen Jerkersson

ellen.jerkersson@boras.se

Guldhornet F-2

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Sara Kjellman

sara.kjellman@edu.boras.se

Guldringen F-2

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Guldringen F-2

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

Guldringen F-2

Jonas Reinholdsson

jonas.reinholdsson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Patrik Hansson

patrik.hansson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Emelie Jonasson

emelie.jonasson@edu.boras.se

Guldringen F-2

Lisa Dahl

lisa.dahl@edu.boras.se

Guldringen F-2

Filippa Player

filippa.player@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Annelie Ejdeholm

anneli.ejdeholm@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Sara Moufaq

sara.mouafaq@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@edu.boras.se

Soluret

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

Soluret

Cia Wigström

cia.andersson@edu.boras.se

Soluret

Tina Bredberg

tina.bredberg@edu.boras.se

Soluret

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjonsberg@edu.boras.se

Tornet

Ito Moilanen

ito.moilanen@edu.boras.se

Tornet

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

Tornet

Pontus Svärd

pontus.svard@edu.boras.se

Tornet

Monika Strindgård

monica.strindgard@edu.boras.se

Tornet

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se

Tornet

Christopher Hansson

christopher.hansson@edu.boras.se


Elevhälsa

Elevhälsoteamet leds av rektor Kristina Verdier.

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i Elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Annelie Friberg

annelie.friberg@boras.se

033-35 80 97

Skolläkare

Agne Lind

Nås via skolsköterskan

Nås via skolsköterskan

Skolpsykolog

Åsa Gustafsson

asa.g.gustafsson@boras.se

033-35 51 41

Skolkurator

Jenny Westberg

jenny.westberg@boras.se

033-35 35 19

Specialpedagog

Malin Anvell

malin.anvell@edu.boras.se

033-35 31 62

Specialpedagog


 

0766-23 05 40


Övrig personal

Lista med namn, e-post och telefonnummer till övrig personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Vaktmästare

Robert Johansson

robert2.johansson@boras.se

nås via e-post

Samordnare Lokalvård

Nina Andersson

nina.linderholm@boras.se

0734-32 79 20

Kock

Anneli Tervo

anneli.tervo@boras.se

033-35 80 98

Köksmästare

Ruzica Delac Kuzmanovic

Ruzica.Delac@boras.se

033-35 80 98

Kock

Nada Ahmed

nada.ahmed@boras.se

033-35 80 98

Kock

Elin Olsson

elin.olsson@boras.se

033-35 80 98

Enhetschef Kultur

Kristina Löcsey

Kristina.Locsey@boras.se

033-35 80 86

033-35 52 28

Skolbibliotekarie

Katarina Norstedt

katarina.norstedt@boras.se

033-35 52 28

Bibliotekarie033-35 52 28

Bibliotekarie

Pernilla Lund

pernilla.lund@boras.se

033-35 52 28

VFU-ansvarig

Lena Arvidsson

Lena2.Arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91

PC-ombud

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se

073-4327649

PC-ombud

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.seIkon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol