Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Här hittar du kontaktinformation till oss som arbetar på skolan.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolans rektor och skoladministratör.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Kristina Verdier

kristina.verdier@boras.se

033-35 80 92

0768-88 80 92

Administratör

Lena Arvidsson

lena2.arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91


Förskoleklasser

Lista med förskoleklasser och telefonnummer.

Avdelning

Telefonnummer

Guldhornets förskoleklass

0768-88 80 32

Guldringens förskoleklass

0734-15 39 11

Solvagnens förskoleklass

0768-88 35 32


Guldhornet, förskoleklass 0A

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldhornet.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Förskollärare

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se

Resurs

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se


Guldringen, förskoleklass 0B

Lista med titel, namn och e-post till personal i förskoleklass Guldringen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Förskollärare

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se

Resurs

Ghazal Sharifi

ghazal.sharifi@edu.boras.se


Solvagnen, förskoleklass 0C

Lista med titel,namn och e-post till personal i förskoleklass Solvagnen.

Titel

Namn

E-post

Förskollärare

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Förskollärare

Linn Dalesjö Wramdemark

linn.dalesjo.wramdemark@edu.boras.se

Resurs

Tilde Möllergren

tilde.mollergren@boras.se


Årskurs 1

Lista med klass, titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i årskurs 1.

Klass

Titel

Namn

E-post

Telefon

1A

Klassföreståndare

Karolina Erixon

karolina.erixon@edu.boras.se

0768-88 80 32

1A

Lärare i fritidshem

Sadia Dehghani

sadia.dehghani@edu.boras.se

0768-88 80 32

1A

Resurs

Henrik Eriksson

henrik.eriksson@boras.se

0768-88 80 32

1B

Klassföreståndare

Sandra Eriksson

sandra.eriksson@edu.boras

0734-15 39 11

1B

Lärare i fritidshem

Nadine Khazaal

nadine.khazaal@boras.se

0734-15 39 11

1B

Resurs

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.se

0734-15 39 11

1C

Klassföreståndare

Fredrik Sverker

fredrik.sverker@edu.boras.se

0768-88 35 33

1C

Lärare i fritidshem

Edisa Bushi

edisa.bushi@boras.se

0768-88 35 33


Årskurs 2

Telefon 2A och 2B: 072-1600751

Telefon 2C och 2D: 072-1600748

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 2.

Klass

Titel

Namn

E-post

2A

Klassföreståndare

AnnaLotta Fransson

annalotta.fransson@edu.boras.se

2A

Lärare i fritidshem

Rebecca Ontero

rebecca.ontero@edu.boras.se

2B

Klassföreståndare

Farah Daghouz

farah.daghouz@edu.boras.se

2B

Lärare i fritidshem

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

2C

Klassföreståndare

Maria Wirén

maria.wiren@edu.boras.se

2C

Lärare i fritidshem

August Eliasson

august.eliasson@edu.boras.se

2C

Resurs

Nathalie Andersson

nathalie.andersson@edu.boras.se

2D

Klassföreståndare

Carin Forsberg

carin.forsberg@edu.boras.se

2D

Lärare i fritidshem

Ito Moilanen

ito.moilanen@edu.boras.se


Årskurs 3

Telefon: 0734-328810

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 3.

Klass

Titel

Namn

E-post

3AC

Klassföreståndare

Monica Karlsson

monica.k.karlsson@edu.boras.se

3AC

Klassföreståndare

Therese Warsaeus

therese.warsaeus@edu.boras.se

3AC

Resurs

Monica Strindgård

monica.strindgård@edu.boras.se

3AC

Resurs

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@boras.se

3AC

Resurs

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

3B

Klassföreståndare

Veronica Palmquist

veronica.palmquist@edu.boras.se


Årskurs 4

Telefon: 0734-32 88 07

Lista med klass, namn och e-post till personal i årskurs 4.

Klass


Namn

E-post

4CD

Klassföreståndare

Malin Palmé

malin.palme@edu.boras.se

4CD

Klassföreståndare

Viktoria Raneby

viktoria.raneby@edu.boras.se

4CD

Resurs

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

4

Lärare

Ann-Marie Antonsson

ann-marie.antonsson@edu.boras.se

4AB

Klassföreståndare

Lana Salaeilana.salaei@edu.boras.se

4AB

Klassföreståndare

Agneta Alveljung

agneta.alveljung@edu.boras.se

4

Resurs

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se


Årskurs 5

Telefon: 0734-32 88 09

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 5.

Klass

Titel

Namn

E-post

5A

Klassföreståndare

Päivi Tammermo

paivi.larsson@edu.boras.se

5B

Klassföreståndare

Hans-Ove Kjönsberg

hans-ove.kjornsberg@edu.boras.se

5B

Resurs

Erik Spjuth

erik.spjuth@edu.boras.se

5C

Klassföreståndare

Malin Sätterskog

malin.satterskog@edu.boras.se

5C

Resurs

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se


Årskurs 6

Telefon: 0734-32 88 08

Lista med klass, titel, namn och e-post till personal i årskurs 6.

Klass

Titel

Namn

E-post

6A

Klassföreståndare

Anja Vonkkanen

anja.vonkkanen@edu.boras.se

6A

Klassföreståndare

Ingela Jogelid

ingela.jogelid@edu.boras.se

6A

Resurs

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

6B

Klassföreståndare

Jenny Hjärtberg

jenny.hjartberg@edu.boras.se

6B

Klassföreståndare

Hanna Arvidsson

hanna.arvidsson@edu.boras.se

6

Resurslärare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

6

Resurs

Eric Hyttinen

eric.hyttinen@edu.boras.se


Övriga lärare

Lista med ämne, namn, e-post och telefonnummer till övriga lärare på skolan.

Ämne

Namn

E-post

Telefon

Slöjd

Sten Thornadtsson

sten.thornadtsson@edu.boras.se

0734-15 39 38

Slöjd

Christoffer Kjörnsberg

christoffer.kjornsberg@edu.boras.se

0734-15 39 38

Slöjd

Moa Söderberg

moa.soderberg@edu.boras.se

0734-15 39 38

Idrott och hälsa

Per Carlsson

per.carlsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Idrott och hälsa

Sebastian Viktorsson

sebastian.s.viktorsson@edu.boras.se

0734-32 78 60

Musik

Christopher Hansson

christopher.hansson@edu.boras.se

072-1600794

Svenska som andraspråk, SvA

Christine A-son Larsson

christine.a-son_larsson@edu.boras.se

nås via e-post

Hem- och konsumentkunskap

Gergana Bengtsson

gergana.semova-bengtsson@edu.boras.se

nås via e-post


Tranan, flexenhet

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i flexenheten Tranan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Speciallärare

Annelie Ekelin

annelie.ekelin@edu.boras.se

0768-88 80 90

Speciallärare

Michaela Sandrik

michaela.sandrik@edu.boras.se

0768-88 80 90

Lärare

Anna Jerkersson

anna.jerkersson@edu.boras.se

0734-32 88 08

Resurs

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se

0734-32 76 49


Fritidshemsavdelningar

Lista med fritidshemsavdelningarnas telefonnummer.

Avdelning

Telefon

Guldhornet

0768-88 80 32

Guldringen

0734-15 39 11

Solvagnen

0768-88 35 32

Soluret

0734-32 75 71

Tornet

0734-15 36 12


Fritidshemmens personal

Lista med avdelning, namn och e-post till personal på Trandaredskolans fritidshem.

Avdelning

Namn

E-post

Guldhornet F-2

Rebecca Ontero

rebecca.ontero@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Emma Lindvert

emma.lindvert@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Madeleine Andréasson

madeleine.andreasson@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Lena Lahode

lena.lahode@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.se

Guldhornet F-2

Sadia Dehghani

sadia.dehghani@edu.boras.se

Guldringen F-2

Nadine Khazaal

nadine.khazaal@boras.se

Guldringen F-2

Emily Petrone

emily.petrone@edu.boras.se

Guldringen F-2

Petra Wrångemyr

petra.wrangemyr@edu.boras.se

Guldringen F-2

Josef Engström

josef.engstrom@edu.boras.se

Guldringen F-2

Ghazal Sharifi

ghazal.sharifi@edu.boras.se

Guldringen F-2

Erik Spjuth

erik.spjuth@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Tilde Möllergren

tilde.mollergren@boras.se

Solvagnen F-2

August Eliasson

august.eliasson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Anette Svensson

anette.svensson@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Linn Dalesjö Wramdemark

linn.dalesjo.wramdemark@edu.boras.se

Solvagnen F-2

Edisa Bushi

edisa.bushi@boras.se

Solvagnen F-2

Nathalie Andersson

nathalie.andersson@edu.boras.se

Tornet/Soluret

Amanda Amundsen

amanda.amundsen@boras.se

Tornet/Soluret

Kent Nyström

kent.nystrom@edu.boras.se

Tornet/SoluretEric Hyttineneric.hyttinen@edu.boras.se

Tornet/Soluret

Ito Moilanen

ito.moilanen@edu.boras.se

Tornet/Soluret

Ronny Karlsson

ronny.karlsson@edu.boras.se

Tornet/Soluret

Monika Strindgård

monica.strindgard@edu.boras.se

Tornet/Soluret

Andreas Öhrn

andreas.ohrn@edu.boras.se


Elevhälsa

Elevhälsoteamet leds av rektor Kristina Verdier.

Lista med titel, namn, e-post och telefonnummer till personal i Elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Annelie Friberg

annelie.friberg@boras.se

033-35 80 97

Skolläkare


Nås via skolsköterskan

Nås via skolsköterskan

Skolpsykolog


Nås via rektor


Skolkurator

Sanna Ottosson

susanna.ottosson@boras.se

033-35 35 19

Specialpedagog

Malin Anvell

malin.anvell@edu.boras.se

033-35 31 62

Specialpedagog

Beatrice Ziemer

beatrice.ziemer@edu.boras.se

0766-23 05 40


Övrig personal

Lista med namn, e-post och telefonnummer till övrig personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Vaktmästare

Robert Johansson

robert2.johansson@boras.se

nås via e-post

Samordnare Lokalvård

Ulrica Lund

ulrica.lund@boras.se

0734-327661

Kock

Anneli Tervo

anneli.tervo@boras.se

033-35 80 98

Köksmästare

Ruzica Delac Kuzmanovic

Ruzica.Delac@boras.se

033-35 80 98

Kock

Nada Ahmed

nada.ahmed@boras.se

033-35 80 98

Enhetschef Kultur

Kristina Löcsey

Kristina.Locsey@boras.se

033-35 80 86

033-35 52 28

Skolbibliotekarie

Katarina Norstedt

katarina.norstedt@boras.se

033-35 52 28

Bibliotekarie

Pernilla Lund

pernilla.lund@boras.se

033-35 52 28

Bibliotekarie

Miranda Suserud

miranda.suserud@boras.se

033-35 52 28

VFU-ansvarig

Lena Arvidsson

Lena2.Arvidsson@boras.se

033-35 80 91

0768-88 80 91

PC-ombud

Stefan Carlsson

stefan.s.karlsson@edu.boras.se

0734-32 76 49

PC-ombud

Johan Bolin

johan.bolin@edu.boras.se

nås via e-post


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol