Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Äsperedskolan består av specialpedagog ( vakant), skolkurator, skolsköterska och tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

 • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolpsykologens uppdrag:

 • Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete.
 • Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan.
 • Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel     

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska  

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

0734-32 83 03

Kurator

Linda Hult

linda.hult@boras.se

0721-60 06 55


Specialpedagog

Vakant

Vakant

Vakant


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-15 15.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C