Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Äsperedskolans fritidshem Skattkistan ligger i direkt anslutnning till skolan. Där är det fyra pedagoger som dagligen arbetar för att eleverna på fritidshemmet ska ha en meningsfull fritid.

I nuläget är det 70 barn inskrivna i vår verksamhet.

Fritidshemmet strävar efter att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sina olika förmågor.

I dagsläget arbetar fritidshemmet tematiskt där kreativitet, ansvar och elevinflytande står i fokus.

För att eleverna ska få utöva sina demokratiska rättigheter samt skyldigheter förs en aktiv och kontinuerlig dialog där eleverna får chansen att påverka sin fritid på fritidshemmet.

Under eftermiddagrna nyttjar verksamheten ofta vår stora idrottshall och spenderar mycket tid utomhus.

Vi ser fritidshemmet som en förberedelse för livet.

Fritidshem

Telefon: 033-35 89 93

Lista med namn, e-post och telefonnummer till lärarna på fritids.

Titel

Namn

E-post

Fritidspedagog

Elsa Josefsson

elsa.josefsson@boras.se

Förskoleklass/

Fritids

Catrin Katby

catrin.katby@edu.boras.se

Elevresurs/ Fritids

Viktoria Grönberg Andersson

viktoria.gronberg_andersson@edu.boras.se

Fritidspedagog

Frida Rångemyr

frida.rangemyr@boras.se


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol