Meny

Meny

Fritidshem

Äsperedskolans fritidshem ligger i direkt anslutning til skolan och har 60 elever inskrivna i verksamheten.

Vi arbetar mycket med elevinflytande. En gång i veckan har vi fritidsråd, vilket innebär att några elever och personal träffas för att gemensamt planera aktiviteter och verksamhet.

Under eftermiddagarna nyttjar vi vår stora idrottshall och närheten till skogen. Stor del av vår fritidshemstid är vi utomhus.


Fritids

Kontaktuppgifter till lärarna på fritids

Titel

Namn

Telefon

Fritidspedagog

Ingela Josefsson

033-35 89 93

Fritidspedagog

Jessica Sjögren

033-35 89 93

 

Senast ändrad: 2019-01-16 18.22

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt