Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Om skolan

Vår profil

Vi arbetar efter vår profil Kunskap för Hälsa och Hälsa för Kunskap. Ett led i detta är att eleverna har utökad idrott. Detta sker i form av ett program som kallas Puls för lärande (PFL) . Programmet går ut på att eleverna ska ha cirka ett fysiskt pass om dagen, antingen idrott eller PFL. PFL sker alltid första passet på morgonen. Detta ger enligt studier eleverna större möjligheter till koncentration och att ta in kunskap under de kommande lektionerna.

Föräldrasamverkan

Du som förälder har en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande då vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss som jobbar på skolan och dig som förälder. Det sker exempelvis genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraförening. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt och du som förälder är alltid välkommen att ställa frågor.

Lärplattformen Pingpong

Pingpong är den lärplattform som används av alla skolor i Borås stad. På Äsperedskolan använder vi framförallt lärplattformen för att informera och kommunicera med elever samt vårdnadshavare. Information som läggs ut på pingpong kan exempelvis vara veckobrev, utvecklingssamtalstider, påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra. Som vårdnadshavare med barn på Äsperedskolan är det viktigt att ha tillgång till Pingpong! Mer information finns på pingpongs informationssida.

Information om Lärplattformen PingPong

IKT

IT-kunskap är en viktig del för våra barn i framtiden. Vi satsar mycket på IKT och har en klassuppsättning av ipads för F-3 att använda vid behov. Eleverna i år 4 och 6 har ett personligt It verktyg.

På skolan använder vi google som en grund i vår undervisning via internät.

Digitala verktyg används som ett komplement i undervisningen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol