Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Vår profil

Äspered en tillgänglig skola med lärandet i fokus.

Föräldrasamverkan

Du som förälder har en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande då vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss som jobbar på skolan och dig som förälder. Det sker exempelvis genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraförening. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt och du som förälder är alltid välkommen att ställa frågor.

Unikum

Unikum är den lärplattform som används av alla skolor i Borås Stad. På Äsperedskolan använder vi framförallt lärplattformen för att informera och kommunicera med våra elevers föräldrar. Information som läggs ut på Unikum kan exempelvis vara:

  • veckobrev
  • omdömen
  • utvecklingssamtalstider
  • klassbloggar
  • påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra.

Som vårdnadshavare med barn på Äsperedskolan är det alltså bra att ha tillgång till Unikum.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

IKT-kunskap är en viktig del för våra elever i framtiden. Vi satsar mycket på IKT och har en klassuppsättning av Ipads för ärskurs F–1 att använda vid behov. Eleverna i år 2–6 har ett personligt digitalt verktyg. De digitala verktygen används som ett komplement i undervisningen.

Vi använder Googles verktyg som en grund i vår undervisning via internet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol