Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevråd

På Äsperedskolan har vi ett aktivt elevråd.

I skolans elevråd finns det en representant från varje klass från förskoleklass-år 6. Elevrådet träffas en gång i månaden ihop med biträdande rektor. Innan varje elevråd har klasserna klassråd. Efter det har vi ett stormöte där hela skolan träffas och går igenom protokollet.

Syfte

Syftet med elevråden är att föra elevernas talan kring skolan och dess utveckling.

På skolan genomför vi även enkätundersökningar två gånger om året för att få höra alla elevers enskilda åsikter.

Föräldrainflytande

Äspereds föräldraförening är organisationen för dig som värnar om barnens bästa i vår skola.
Du som har barn i förskolan eller skolan är välkommen som medlem.
Det finns stora möjligheter att påverka beslutsfattarna genom ett konsekvent arbete.

Föräldraföreningens syfte är att:

  • engagera sig i barnens vardag i skola, fritids, förskola samt på fritiden.
  • ta tillvara barnens intressen och behov.
  • vara en ideell, politiskt obunden förening.

Vi har tre föräldraföreningsmöten per år som hålls sista onsdagen i september, november samt mars.

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol