Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

Tillsammans har alla elever och elevrådet tagit fram skolans ordningsregler och konsekvenser.

I vår skola:

 • Är vi hjälpsamma, omtänksamma och trevliga så alla känner sig trygga och vill gå till skolan.
 • Har vi arbetsro och vi bryr oss om varandra.
 • Är det okej att tycka olika och vi säger inte saker som sårar andra.
 • Låter vi andras saker vara.
 • Tar vi ansvar för våra saker och vi plockar undan efter oss
 • Respekterar vi att vi behöver olika saker för att lära oss.
 • Kommer vi överens med läraren om vart vi går om vi behöver en paus.
 • Tar vi av oss skorna innan vi går in i korridoren.
 • Går vi i korridoren och pratar tyst.
 • Lyssnar vi till våra lärare och all personal, vi arbetar med våra skoluppgifter, vi räcker upp handen och frågar om vi behöver hjälp.
 • Får vi ha huvudbonad om vi behöver det för vår koncentration. Då pratar vi med klasslärare om detta.
 • Kallar vi varandra för förnamn eller för smeknamn som den personen godkänt.
 • Följer vi skolans regler.

I vår matsal:

 • Har vi matro och vi pratar tyst med de som sitter vid vårt matbord.
 • Försöker vi smaka på all mat och vi pratar inte illa om vad vi tycker om maten.
 • Har vi tagit av oss ytterkläder och ytterskor.
 • Har vi sockar eller inneskor på oss.
 • Får de elever som har behov av huvudbonad ha detta på sig om man har pratat med klasslärare, rektor och matpersonal.
 • Plockar vi undan efter oss och torkar bordet. Sedan lämnar vi matbordet och stolen rent och snyggt.

På vår skolgård:

 • Följer vi skolans regler och de regler som finns för lekar och skolområde.

Konsekvenser när ordningsreglerna inte följs

Enligt skollagen femte kapitlet, sjätte paragrafen får rektor eller en lärare vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

Så här arbetar vi:

 1. Klasslärare eller annan personal pratar med eleven.
 2. Eleven hänvisas till annan plats att arbeta på under resten av lektionstiden. Vårdnadshavare kontaktas.
 3. Klassföreståndare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.
 4. Om en elev vid upprepade tillfällen stör trygghet och studiero kontaktas rektor som startar en utredning och kontaktar vårdnadshavare.
 5. Åtgärder beslutas av rektor i samråd med Elevhälsan i enlighet med skollagen femte kapitlet.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol