Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsoteamets funktion är att stötta elever, personal och vårdnadshavare. Teamet arbetar med elevärenden, men har också en uttalad funktion för att arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Det innebär bland annat att värdegrundsarbetet är något som personal från elevhälsoteamet ofta är involverade i både genom handledning av personal men också med elever i klasserna.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och diskuterar skolans elever på flera nivåer:

  • Individnivå
  • Gruppnivå
  • Organisationsnivå

Till elevhälsoteamets uppgifter hör också att analysera resultat avseende såväl kunskaper som trivsel.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Petra Cederqvist

petra.cederqvist@boras.se

0734-328268 (tisdagar)

Skolläkare

Daniel Wallmyr

daniel.wallmyr@boras.se

Kontaktas via skolsköterskan

Skolkurator

Jenny Westberg

Jenny.Westberg@boras.se

033-35 35 19 (varannan måndag, halva tisdagar)

Skolpsykolog

Helena Ehrenberg

helen.ehrendahl@edu.boras.se

033-35 59 35

Specialpedagog

Annica Lundgren

annica.lundgren@boras.se

033-35 79 19


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-22 16.30

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C