Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Helena Calestam

033-35 88 47

Skolsköterska

Susanne Johansson

033-24 51 31 (onsdag)

Skolpsykolog

Carl Cederqvist

-

Skolläkare

Agne Lindh

-
 

På skolan finns ett elevhälsoteam. Teamet arbetar både med elevärenden och övergripande strategiska frågor. Elevhälsan upprättar också handlingsplaner och samarbetar med andra myndigheter, socialtjänst, BUP, habiliteringen med flera.

Elevhälsans roll ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-01 14.17
Senast ändrad: 2017-08-17 14.31

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt