Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Petra Cederqvist

0734-328268 (måndagar, tisdagar)

Skolläkare

Daniel Wallmyr

-

Skolkurator

Jenny Westberg

033-35 35 19 (varannan måndag, halva tisdagar)


Elevhälsoteamets funktion är att stötta elever, personal och vårdnadshavare. Teamet arbetar med elevärenden, men har också en uttalad funktion för att arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Det innebär bland annat att värdegrundsarbetet är något som personal från elevhälsoteamet ofta är involverade i både genom handledning av personal men också med elever i klasserna.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och diskuterar skolans elever på flera nivåer:

  • Individnivå
  • Gruppnivå
  • Organisationsnivå

Till elevhälsoteamets uppgifter hör också att analysera resultat avseende såväl kunskaper som trivsel.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Senast ändrad: 2018-05-24 08.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt