Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsoteamets funktion är att stötta elever, personal och vårdnadshavare. Teamet arbetar med elevärenden, men har också en uttalad funktion för att arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Det innebär bland annat att värdegrundsarbetet är något som personal från elevhälsoteamet ofta är involverade i både genom handledning av personal men också med elever i alla klasser.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och diskuterar skolans elever på flera nivåer:

  • Individnivå
  • Gruppnivå
  • Organisationsnivå

Till elevhälsoteamets uppgifter hör också att analysera resultat avseende såväl kunskaper som trivsel.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Petra Cederqvist

petra.cederqvist@boras.se

033-358905 (nås på tisdagar)

Skolläkare

Karin Amrén

Kontaktas via skolsköterskan

Kontaktas via skolsköterskan

Skolkurator

Alice Olausson

alice.olausson@boras.se

033-35 51 23

Specialpedagog

Carina Rosengren

carina.rosengren@edu.boras.se

033-35 79 19


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol