Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Bredaredskolan har vi ett helintegrerat fritidshem med 75 elever. Varje dag använder vi oss av vår vackra natur och utemiljö för att stimulera elevernas lärande. Vårt fritidsråd skapar utrymme för eleverna att använda sitt elevinflytande i demokratiarbetet.

Vår grund för arbetet är alltid att eleverna ska trivas samtidigt som de stimuleras i fritidsuppdragets olika delar:

  • språk och kommunikation
  • skapande
  • natur och samhälle
  • lekar
  • fysiska aktiviteter och utevistelse.

Vi arbetar för att lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. Elevernas kamratrelationer ska ges möjlighet att stärkas och elevernas kreativitet stimuleras.

På Bredaredskolans fritidshem ges varje elev möjlighet till en meningsfull fritid.

E-post: fritids.bredared@gmail.com

Telefon: 0766-48 78 18

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol