Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och skolråd

Demokratiuppdraget är något som Bredaredskolan tar på stort allvar. Vi arbetar med en rådsorganisation och har regelbundna råd med olika inriktning:

  • Elevråd
  • Matråd
  • Fritidsråd

Elevråd

Alla klasser skickar representanter till råden som för talan på klassråden som sker återkommande. Elevrådet har en strikt dagordning där frågor kring trivsel och vad klasserna arbetar med alltid kommer upp samt frågor som klasserna vill föra fram. Elevrådet utser alltid en ordförande och en sekreterare samt har en beslutande funktion. I detta råd tas frågor upp av allmän karaktär och som berör alla elever på skolan. Alla klasser har ett eget klassråd som för frågorna till och från elevrådet.

Skolråd

Samverkan mellan skola och hem sker genom skolråd. Fyra gånger per läsår träffas någon eller några vårdnadshavare som representerar en klass tillsammans med rektor, någon lärare och någon representant från fritids på ett skolrådsmöte. Här har vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor, få information och på så sätt påverka hur skolans arbete bedrivs. Det förekommer ofta att den lärare och representant från fritids som medverkar berättar om något av skolans inre arbete.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och skolråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol