Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Ordningsregler

Byttorpskolan är en skola där alla ska känna sig välkomna. Personal, elever och föräldrar arbetar gemensamt för en positiv och trevlig stämning där vi visar respekt för varandra och vår miljö.

Respekt

Jag visar andra respekt, i så väl tal som uppförande och handling. Jag kommer i tid till lektionerna

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt
 • Föräldrar kallas till möte
 • Misstänkt mobbning lämnas till SAMS*

Arbetsro

Jag ägnar mig åt mina arbetsuppgifter under lektionstid och låter mina klasskompisar arbeta ifred.

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal
 • Byte av ev. arbetsplats/arbetsrum
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt
 • Föräldrar kallas till möte

Ansvar

Jag tar ansvar för skolans material, lokaler och skolgård, slänger skräp i papperskorgen!

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/ eller samtal
 • Föräldrakontakt
 • "ställa till rätta" ev. ekonomisk ersättning

Raster

Jag är ute på skolgården under rasterna. Jag frågar min lärare om jag behöver lämna området.

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/ eller samtal
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt
 • Begränsning av området på rasterna
 • Föräldrar kallas till möte

Privata saker tar jag med mig till skolan på eget ansvar.
Pengar tar jag med mig vid speciella tillfällen.

Skolan ersätter inga borttappade kläder/föremål etc.

Mobilen

Jag har mobilen avstängd under lektionstid.

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal samt beslagstagande
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt
 • Lämna telefonen hemma

Godis och tuggummi

Jag äter endast godis och tuggummi vid speciella tillfällen och i samråd med vuxna.

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt
 • Föräldrar kallas till möte

Cyklel

Cykling på skolgården är förbjuden (6.30-17.30)

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt

Klättra i träd och snöbollskastning

Jag väntar med att klättra i träd och kasta snöboll tills jag kommer hem.

Konsekvenser:

 • Tillsägelse och/eller samtal
 • Skriftlig varning och/eller föräldrakontakt

Om eleven inte ändrar sitt beteende efter ovanstående konsekvenser kontaktas elevhälsoteamet.
Konsekvenser som en elev får dokumenteras.


Byttorpskolan följer Skollagen och Skolverkets allmänna råd och riktlinjer.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol