Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens roll på skolan är att stötta, förbereda och vägleda grundskoleeleven att göra ett väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt. Detta i syfte att undvika felval och därigenom minska risken för studieavbrott. I uppdraget ingår att informera elever och vårdnadshavare om vilka vägar, strategier och verktyg som finns att tillgå under hela valprocessen utifrån elevens tankar och visioner kring sina framtida studie- och yrkesval.

Arbetet sker på skolorna

Alla skolor i Borås stad arbetar utifrån en gemensam plan för studie- och yrkesvägledning. Syftet med planen är att den ska skapa förutsättningar för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i Borås Stads grundskolor. Den ska stödja arbetet med en kvalitativ vägledning för alla elever. Studie- och yrkesvägledningen integreras i hela skolans arbete och blir allas gemensamma angelägenhet, där all personal i skolan har en viktig roll i arbetet med att skapa en röd tråd i studie- och yrkesvägledningen genom hela utbildningssystemet.

Exempel på när eleverna får information och vägledning är inför:

 • Språkvalet inför årskurs 6
 • Gymnasievalet i årskurs 9
 • Prao (praktisk arbetslivsorientering)

Viktiga datum för elever i åk 8 och 9

Gymnasieval för åk 9

 • Gymnasieansökan görs i januari http://gymnasievalsjuharad.se/ Länk till annan webbplats. Försök göra valet några dagar innan sista ansökningsdag!
 • Glöm inte att lämna in utskriven och påskriven gymnasieansökan till SYV Maria (föräldrar ska inte skriva under, endast elev).
 • I april ser eleverna sitt preliminära antagningsbesked genom att logga in på Dexter.
 • I april kan eleverna ångra sig och göra om sina val till gymnasiet. Om du inte vill ändra något gör du ingenting med ansökan.
 • Runt den 1 juli kan eleverna se sitt slutgiltiga antagningsbesked i Dexter. Följ noggrant instruktionerna som medföljer.
 • I juli påbörjas reservantagningen som sedan avslutas i september.

Gå in på http://gymnasievalsjuharad.se/ Länk till annan webbplats. för mer information om gymnasievalet och gymnasieprogrammen.

SYV-aktiviteter för åk 9 inför gymnasievalet

 • Vägledningssamtal med SYV under höst- och vårtermin
 • 21 oktober - Eleverna besöker två gymnasieskolor under dagtid (ej vårdnadshavare)
 • Gymnasieskolorna har öppet hus för både vårdnadshavare och elever under höst- och vårtermin. Se gymnasievalsjuharad.se Länk till annan webbplats. för datum och tider

PRAO för åk 8 och 9

Vt-2023

v.16 har eleverna i åk 8 prao

Ht-2023

v. 50 har eleverna i åk 9 prao

 • v 40, 2018 har eleverna i åk 9 prao

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol