Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska år 1-9

Ewa Wollin

0734-32 76 51

Skolsköterska år 5-9

 

Carola Blomgren Krusensjö

033 - 35 80 02

0721-600531

Kurator

Sara Maylann

Karin Arvidsson

033 - 35 80 04

Specialpedagog

Eva Nordlöf

0721 - 60 05 23

tf Specialpedagog

Andreas Lidén

-

Skolpsykolog

 - -

Skolläkare

Dr. Ruben Brunegård

-

 

Version:1.0 StartHTML:000000254 EndHTML:000022615 StartFragment:000022514 EndFragment:000022524 StartSelection:000022514 EndSelection:000022524 SourceURL:https://katalog.boras.se/cmgoffice/Subscriber/SubscriberInfo.asp?fromorg=False&nRecno=28231 Användarinformation

0729893794

Skolhälsovård

Under sin skolgång har eleverna ett flertal hälsobesök.

Förskoleklass

Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt ev hälsoproblem.

Allmän bedömning av hälsotillståndet samt kontroll av längd, vikt, syn, testiklar samt hörselkontroll.

Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

Årskurs 1-6

 

År 2 Längd- och viktkontroll
Erbjudande om vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund.

År 4 Hälsobesök
Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol samt eventuella hälsoproblem.
Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Erbjudande om vaccin mot difteri / stelkramp / kikhosta.
Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

År 5
Erbjudande till flickor om vaccin mot Humant Papillom Virus (HPV).

År 6
Erbjudande om vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund.

Årskurs 7-9

År 7 Hälsobesök
Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal om skolsituationen, kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet och tobak - alkohol - narkotika. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg.
Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.
Färgsinnesundersökning

År 8 Hörselkontroll

Skolläkare

Besök hos skolläraren ska föranmälas till skolsköterska.

 Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

Senast ändrad: 2018-02-13 13.47

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt