Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsa

Lista med e-postadresser och telefonnummer till skolans elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska år F-6

Ewa Wollin

ewa.wollin@boras.se

033-353227

Skolsköterska år 7-9

Heléne Nylen

helene.nylen@boras.se

033-35 80 02


Skolkurator år F-6

Petra Weidlitz

petra.weidlitz@boras.se

0721-60 08 01

Skolkurator år 7-9

Fredrich Legnemark

fredrich.legnemark@boras.se

033-35 80 04

Specialpedagog år F-6

Kristina Hilding

kristina.hilding@edu.boras.se

0721-60 05 23

Specialpedagog år 7-9

Lena Erneborn

lena.erneborn@boras.se

0728-851088

Skolpsykolog

Antonela Popescu

antonela.popescu@boras.se

nås via rektor

Skolläkare

Karin Amrén

nås via skolsköterskan

nås via skolsköterskan


Skolhälsovård

Under sin skolgång har eleverna ett flertal hälsobesök.

Förskoleklass

Hälsodeklaration från vårdnadshavare samt hälsosamtal omtrivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt eventuella hälsoproblem. Allmän bedömning av hälsotillståndet, kontroll av längd, vikt, syn, testiklar samt hörselkontroll.

Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

År 2 Längd- och viktkontroll

Erbjudande om vaccin mot mässling, påssjuka samt röda hund.

År 4 Hälsobesök

Hälsodeklaration från vårdnadshavare samt hälsosamtal om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol samt eventuella hälsoproblem. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Erbjudande om vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

År 5

Erbjudande till flickor och pojkar om vaccin mot Humant Papillom Virus (HPV).

År 7 Hälsobesök

Hälsodeklaration från vårdnadshavare samt hälsosamtal om skolsituationen, kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet samtom tobak, alkohol och narkotika. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg.

Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.
Färgsinnesundersökning.

Skolläkare

Besök hos skolläraren ska föranmälas till skolsköterska.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol