Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsa

Lista med e-postadresser och telefonnummer till skolans elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska år F-6

Ewa Wollin

ewa.wollin@boras.se

0734-32 76 51

Skolsköterska år 7-9

Heléne Nylen

helene.nylen@boras.se

033-35 80 02

0721-60 05 31

Skolkurator

Sara Maylann

sara.maylann@boras.se

033-35 80 04

Skolkurator

Karin Arvidsson

karin.arvidsson@boras.se

nås via e-post

Specialpedagog år F-6

Eva Nordlöf

eva.nordlof@boras.se

0721-60 05 23

tf Specialpedagog år 7-9

Andreas Lidén

andreas.liden@edu.boras.se

nås via e-post

Skolpsykolog

Theo Toresson

theo.toresson@boras.se

nås via e-post

Skolläkare

Daniel Wallmyr

nås via skolsköterskan

nås via skolsköterskan


Skolhälsovård

Under sin skolgång har eleverna ett flertal hälsobesök.

Förskoleklass

Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt ev hälsoproblem.

Allmän bedömning av hälsotillståndet samt kontroll av längd, vikt, syn, testiklar samt hörselkontroll.

Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

Årskurs 1-6

År 2 Längd- och viktkontroll

Erbjudande om vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund.

År 4 Hälsobesök

Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal angående trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol samt eventuella hälsoproblem.
Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg. Erbjudande om vaccin mot difteri / stelkramp / kikhosta.
Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.

År 5

Erbjudande till flickor om vaccin mot Humant Papillom Virus (HPV).

År 6

Erbjudande om vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund.

Årskurs 7-9

År 7 Hälsobesök

Hälsodeklaration från förälder / vårdnadshavare samt hälsosamtal om skolsituationen, kamratrelationer, pubertet, kost, fysisk aktivitet och tobak - alkohol - narkotika. Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling samt kontroll av längd, vikt, syn och rygg.
Erbjudande om skolläkarundersökning vid behov.
Färgsinnesundersökning

År 8 Hörselkontroll

Skolläkare

Besök hos skolläraren ska föranmälas till skolsköterska.

 Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-16 14.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C