Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Frånvaro

Årskurs 1-6

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn i systemet Dexter. Saknar du Dexter-konto kan du ansöka om konto på Dexters inloggningssida, lösenord skickas därefter hem med post.

Anmäl sjukfrånvaro i Dexterlänk till annan webbplats

Förskoleklass

För förskoleklass ska frånvaro anmälas till respektive avdelnings mobiltelefon.

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande. I Dexter är det möjligt att frånvaroanmäla flera dagar i streck.

Barn med specialkost

Föräldrar till barn med specialkost ska själva ta direktkontakt med köket och avanmäla sitt barn till dagens måltider senast klockan 8.00

Telefon: 033 - 25 67 70

Rutiner kring frånvaro

När skolan tagit emot en sjukanmälan skrivs den upp på anslagstavlan i personalrummet. Skulle ett barn saknas och ingen sjukanmälan gjorts rings vårdnadshavare upp. Vår ambition är att ringa så fort som möjligt, senast vid 9.30-rasten. Skulle vi inte nå vårdnadshavare ringer vi vidare till närmast anhörig eller kontaktperson. Har vi inte fått någon kontakt och eleven fortfarande saknas vid 12-tiden så gör vi en polisanmälan.

Fritidshemmet följer samma rutiner. Skulle ett barn saknas efter skolan som de inte har fått sjukanmälan på så hör de med klasskamraterna och vid oklarhet så ringer de vårdnadshavare.

Övrig frånvaro ska alltid rapporteras i god tid innan till klassföreståndare eller rektor för beviljande.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-21 12.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

g q n C