Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Frånvaro

Skola

Sjukanmälan för elever på Gånghesterskolan görs i Dexter av vårdnadshavare. Saknar du konto kan du ansöka om detta på Dexters inloggningssidalänk till annan webbplats, lösenord kommer därefter att skickas hem med post.

Förskoleklass

För förskoleklass ska frånvaro anmälas till respektive avdelnings mobiltelefon.
Röd: 0721 - 60 06 41
Blå: 0721 - 60 06 40

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande. I Dexter är det möjligt att frånvaroanmäla flera dagar i streck.

Barn med specialkost

Föräldrar till barn med specialkost ska själva ta direktkontakt med köket och avanmäla sitt barn till dagens måltider senast klockan 8.00 Telefon nummer 033 - 25 67 70

Rutiner kring frånvaro

När skolan tagit emot en sjukanmälan skrivs den upp på anslagstavlan i personalrummet. Skulle ett barn saknas och ingen sjukanmälan gjorts rings vårdnadshavare upp. Vår ambition är att ringa så fort som möjligt, senast vid 9.30-rasten. Skulle vi inte nå vårdnadshavare ringer vi vidare till närmast anhörig eller kontaktperson. Har vi inte fått någon kontakt och eleven fortfarande saknas vid 12-tiden så gör vi en polisanmälan.

Fritidshemmet följer samma rutiner. Skulle ett barn saknas efter skolan som de inte har fått sjukanmälan på så hör de med klasskamraterna och vid oklarhet så ringer de vårdnadshavare.

Övrig frånvaro ska alltid rapporteras i god tid innan till klassföreståndare/rektor för beviljande.

Senast ändrad: 2018-09-18 10.43

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

g q n C

p

Kontakt