Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Om ditt barn är sjukt är det viktigt att du gör en sjukanmälan till oss.

Frånvaroanmälan för ditt barn gör du i appen Unikum Familj.
Läs mer om hur du gör frånvaroanmälan. Pdf, 279.4 kB.

Anmäl frånvaro varje dag

Frånvaroanmälan ska göras varje dag eleven är frånvarande. I Unikum är det möjligt att frånvaroanmäla flera dagar i streck.

Barn med specialkost

Om ditt barn har specialkost tar du själv kontakt med köket och avanmäler ditt barn till dagens måltider senast klockan 8.00

Telefon: 0734 - 32 80 06

Rutiner kring frånvaro

När skolan tagit emot en sjukanmälan skrivs den upp på anslagstavlan i personalrummet. Skulle ett barn saknas och ingen sjukanmälan gjorts ringer vi vårdnadshavaren. Vår ambition är att ringa så fort som möjligt, senast vid 9.30-rasten. Skulle vi inte nå vårdnadshavaren ringer vi vidare till närmast anhörig eller kontaktperson. Har vi inte fått någon kontakt och eleven fortfarande saknas vid 12-tiden så gör vi en polisanmälan.

Fritidshemmet följer samma rutiner. Skulle ett barn saknas efter skolan som de inte har fått sjukanmälan om så hör personalen med klasskamraterna och vid oklarhet så ringer de vårdnadshavare.

Övrig frånvaro ska alltid ansökas om i god tid till klassföreståndare eller rektor, som sedan bedömer om det finns möjlighet till ledighet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol