Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. Elevhälsan ska främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande och tillsammans med pedagogisk personal stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att främja lärande och utveckling.

Elevhälsans generellt riktade arbete

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans individuellt riktade arbete

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem och hög frånvaro.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats utgörs av skolsköterska och skolläkare. Kontakter med elevhälsans medicinska insatser är frivilliga och erbjuds alla elever på kristinebergskolan. Erbjudandet innefattar hälsosamtal, kontroller och vaccinationer utifrån ett nationellt basprogram. Skolläkare finns tillgängligt under några tillfällen varje termin.

Skolsköterska kan vara behjälplig vid enklare skador, medicinska bedömningar.

Hälsosamtal är en viktig del i skolsköterskans hälsfräjande arbete och syftar till att ge eleverna möjlighet och stöd i att reflektera över sina möjligheter och val till ett hälsosamt liv.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad


Elevhälsa

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till Kristinebergskolans Elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Sara Svensson

sara.s.svensson@boras.se

033-35 32 25

Skolkurator

Sara Maylann

sara.maylann@boras.se

033-35 32 69

Skolpsykolog

Anna Bendroth

Kontakt fås genom rektor


Specialpedagog

Ida Vallin

ida.vallin@edu.boras.se

033-35 32 15

Specialpedagog

Helena Calestam

helena.calestam@edu.boras.se

0768-88 88 47


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol