Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsans generellt riktade arbete ingår att

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

Skolhälsovård

Skolhälsovård erbjuds alla elever på Kristinebergskolan. Fokus för skolhälsovården är barn och ungdomars hälsa. Skolhälsovården erbjuder kontroller och vaccinationer utifrån ett nationellt basprogram.

Hälsosamtal är en viktig del i skolsköterskans arbete, detta samtal syftar till att se och höra eleven berätta om sin situation i skolan och på fritiden. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolsköterskan kan också vara behjälplig vid enklare skador och övriga bedömningar.
Det hälsoförebyggande arbetet kan ske på olika sätt ex genom klassrumsbesök, temadagar kring hälsa, friluftsdagar mm

Skolsköterskan med sin medicinska kompetens ingår i skolans elevhälsoteam. Övriga i elevhälsoteamet är skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor.


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Lena Lindvert

033-35 32 25

Skolkurator

Anna Pettersson

0768-10 11 66

Skolpsykolog

Anna Bendroth

033-35 59 30

Specialpedagog

Brith Andersson


Specialpedagog

Mia Bak


Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-07 15.45
Senast ändrad: 2017-05-18 15.38

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt