Meny

Meny

Elevinflytande

Elevinflytande skola/ fritidshem

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Vi har elevråd varje månad där 2 elevrepresentanter från varje årskurs träffas. Där lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Under Vt 17 var eleverna involverade i vårt arbete med vår rastbod som nu ht 17 är i full gång. Eleverna har tillsammas gett förslag på material som alla har möjlighet att låna. Varje årskurs har gjort schema där eleverna själv tar ansvar och hjälps åt att dela ut material varje rast.

Rastboden är en del i vårt hälsoarbete på skolan som främjar gemenskap, glädje och trygghet hos elever och pedagoger.

Fritidshemmet Utkiken för de äldre eleverna har denna termin startat igång ett samarbete med fritidsgården 2 dagar i veckan. Eleverna får möjlighet att tillsammans med fritidsledare på mötesplatsen Kristineberg tillsammans forma eftermiddagen på ett meningsfullt.

Senast ändrad: 2018-05-24 17.27

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt