Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Under skoltid har eleverna elevråd varje månad där elevrepresentanter från varje årskurs träffas tillsammans. Eleverna lär sig på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Fritidshemmet har fritidsråd varje månad där eleverna formar sin verksamhet tilsammans med pedagogerna.

På skolan har vi rastboden som är en del i vårt hälsofrämjande arbete på skolan som främjar gemenskap, glädje och trygghet hos elever och pedagoger. Elever ansvarar att låna ut lekmaterial till rasterna.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol