Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kristinebergskolan är en skola från förskoleklass till årkurs 6. Skolan arbetar utifrån:

  • Organisationsvision
  • Medarbetarvision
  • Elevevision
  • Pedagogisk vision

Vi vill att gemensamma värden som trygghet, respekt och ansvar är levande i organisationen. Att vi arbetar för att skapa ett framgångsrikt team där arbetsglädje och lärande genomsyrar verksamheten.

Som medarbetare har du alltid eleven i fokus. Kommunikation präglas av öppenhet, delaktighet och eget ansvar. Du har ett professionellt förhållningsätt där helhetsperspektivet och gemensamma mål är i fokus. Du ser möjligheter istället för hinder.

För dig som elev ska du känna dig sedd och lyssnad på. Du samverkar och lär dig i dialog med kamrater och vuxna. Du utvecklar din social kompetens i det dagliga arbetet. Här uppskattas du för den du är. När du lämnar Kristinebergskolan har du börjat "fylla din ryggsäck"- för livet.

Det pedgogiska arbetet präglas av en elevsyn där vi tror på att vare elev kan. Det pedgogiska innehållet motiveras utifrån våra styrdokument och resultatanalyser.

Skolhund

På Kristinebergskolan använder vi oss av skolhund som ett pedagogiskt verktyg. Skolhundarna arbetar alltid tillsammans med sin hundförare Cecilia Ekdahl. Hundteamet är utbildade till terapihund med inriktning mot skolhund.

Skolhund arbetar resultatinriktat mot olika mål som till exempel att förbättra elevers empatisk förmåga, motorik och att läsa och räkna. Skolhundar kan motivera eleverna i skolarbetet och ger dem lust att lära. En skolhund är lämplighetstestad vilket innebär att den går igenom en inprovning innan den utbildas och som testar hundens förmåga att klara av och uppskatta att arbeta med människor.

Hundteamet följer alla riktlinjer för hund inom vård, skola och omsorg samt Socialstyrelsens och Jordbruksverkets regler för hundar inom besöksverksamhet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol