Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kristinebergskolans fritidshem

Fritidshemmet grundar sig, precis som skolverksamheten på våra gemensamma värdeord trygghet, respekt, ansvar. Tillsammans skapar vi mångsidig och lärorika dagar för och med barnen. Vi arbetar utifrån läroplanen, Lgr 11 där omsorg, utveckling och lärande är vår röda tråd.

Utifrån elevernas intresse och behov i fokus erbjuder vi en mångsidig verksamhet där varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga inom bl.a språk,skapande och estetiska uttrycksformer, samhällsfrågor, fysisk aktivitet och hälsa.

På varje fritids vill vi inspirera barnen till utveckling genom bl.a styrda aktiviteter både inomhus och utomhus varvat med den fria leken där fantasi och kreativitet finns.

"Undervisning i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skola genom lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt,upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intresse och intiativ" (Lgr 11)

Varje fritidsavdelning arbetar med elevinflytande genom fritidsråd varje månad där eleverna får vara med och bestämma innehållet i deras verksamhet.

Kristinbergskolan har fyra fritidsavdelningar

  • Skattkistan - förskoleklass
  • Kikaren - årskurs 1
  • Kompassen - årskurs 2
  • Utkiken - årskurs 3-5Fritidshem

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till Kristinebergskolans personal på fritidshemmen.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Skattkistan

Alisa Jonsson Shimada

alisa.jonsson.shimada@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Jewel Said

jewel.said@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Maria Johansson

maria.t.johansson@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Linda Barahona

linda.barahona@edu.boras.se

0768-88 89 40

Kikaren

Roger Johansson

roger.johansson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Cecilia Svensson

cecilia.cec.svensson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Fawwas Al Zeen

fawwaz.al-zeena@boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Lennart Johansson

lennart.jo.johansson@boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Madeleine Pettersson

madeleine.pettersson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kompassen

Gunilla Kristensson

gunilla.kristensson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Susanne Svensson 

susanne.svensson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Roba Sokar

roba.sokar@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Linus Ahlberg

linus.ahlberg@edu.boras.se

0734-32 72 77

Utkiken

Madeleine Rydström

madeleine.rydstrom@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Emma Hellberg

emma.hellberg@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Katherine Viracca

katherine.viracca@boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Fredrik Linderholm

fredrik.linderholm@boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Fredrik Palmér

fredrik.palmer@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Arvid Olausson

arvid.olausson@edu.boras.se

0734-32 76 02


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol