Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritidshem

Kristinebergskolans fritidshem

Fritidshemmet grundar sig, precis som skolverksamheten på våra gemensamma värdeord trygghet, respekt, ansvar. Tillsammans skapar vi mångsidig och lärorika dagar för och med barnen. Vi arbetar utifrån läroplanen, Lgr 11 där omsorg, utveckling och lärande är vår röda tråd.

Utifrån elevernas intresse och behov i fokus erbjuder vi en mångsidig verksamhet där varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga inom bl.a språk,skapande och estetiska uttrycksformer, samhällsfrågor, fysisk aktivitet och hälsa.

På varje fritids vill vi inspirera barnen till utveckling genom bl.a styrda aktiviteter både inomhus och utomhus varvat med den fria leken där fantasi och kreativitet finns.

"Undervisning i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skola genom lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt,upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intresse och intiativ" (Lgr 11)

Varje fritidsavdelning arbetar med elevinflytande genom fritidsråd varje månad där eleverna får vara med och bestämma innehållet i deras verksamhet.

Kristinbergskolan har fyra fritidsavdelningar

  • Skattkistan - förskoleklass
  • Kikaren - årskurs 1
  • Kompassen - årskurs 2
  • Utkiken - årskurs 3-5Fritidshem

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till Kristinebergskolans personal på fritidshemmen.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Skattkistan

Alisa Jonsson Shimada

alisa.jonsson.shimada@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Gisela Eskilsson

gisela.eskilsson@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Amra Sarac

amra.sarac@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Carina Johansson

carina.c.johansson@edu.boras.se

0768-88 89 40

Kikaren

Susanne Svensson 

susanne.svensson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Jewel Said

jewel.said@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Jennifer Kupiainen

jennifer.kupiainen@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Gunilla Kristensson

gunilla.kristensson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kompassen

Sofia Park Kupiainen

sofia.park.kupiainen@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Fabrice Blewordah

fabrice.blewordah@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Maria Johansson

maria.t.johansson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Daniel Toresson

daniel.toresson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Karen Lopez Suarez

karen.lopez.suarez@edu.boras.se

0734-32 72 77

Utkiken

Samantha Tingmyr

samantha.tingmyr@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Fawwas Al Zeen

fawwaz.al-zeena@boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Roger Johansson

roger.johansson@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Lennart Johannson

lennart.jo.johansson@boras.se

0734-32 76 02


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol