Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshem

Kristinebergskolans fritidshem

Fritidshemmet grundar sig, precis som skolverksamheten på våra gemensamma värdeord trygghet, respekt, ansvar. Tillsammans skapar vi mångsidig och lärorika dagar för och med barnen. Vi arbetar utifrån läroplanen, Lgr 11 där omsorg, utveckling och lärande är vår röda tråd.

Utifrån elevernas intresse och behov i fokus erbjuder vi en mångsidig verksamhet där varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga inom bl.a språk,skapande och estetiska uttrycksformer, samhällsfrågor, fysisk aktivitet och hälsa.

På varje fritids vill vi inspirera barnen till utveckling genom bl.a styrda aktiviteter både inomhus och utomhus varvat med den fria leken där fantasi och kreativitet finns.

"Undervisning i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skola genom lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt,upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intresse och intiativ" (Lgr 11)

Varje fritidsavdelning arbetar med elevinflytande genom fritidsråd varje månad där eleverna får vara med och bestämma innehållet i deras verksamhet.

Kristinbergskolan har fyra fritidsavdelningar

  • Skattkistan - förskoleklass
  • Kikaren - årskurs 1
  • Kompassen - årskurs 2
  • Utkiken - årskurs 3-5

 

Senast ändrad: 2020-01-10 11.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt