Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kristinebergskolans fritidshem

Fritidshemmet grundar sig, precis som skolverksamheten på våra gemensamma värdeord trygghet, respekt, ansvar. Tillsammans skapar vi mångsidig och lärorika dagar för och med barnen. Vi arbetar utifrån läroplanen, Lgr 22 där omsorg, utveckling och lärande är vår röda tråd.

Utifrån elevernas intresse och behov i fokus erbjuder vi en mångsidig verksamhet där varje barn får möjlighet att utveckla sin förmåga inom bl.a språk,skapande och estetiska uttrycksformer, samhällsfrågor, fysisk aktivitet och hälsa.

På varje fritids vill vi inspirera barnen till utveckling genom bl.a styrda aktiviteter både inomhus och utomhus varvat med den fria leken där fantasi och kreativitet finns.

"Undervisning i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skola genom lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt,upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intresse och intiativ" (Lgr 22)

Varje fritidsavdelning arbetar med elevinflytande genom fritidsråd varje månad där eleverna får vara med och bestämma innehållet i deras verksamhet.

Kristinbergskolan har fyra fritidsavdelningar

  • Skattkistan - förskoleklass
  • Kikaren - årskurs 1
  • Kompassen - årskurs 2
  • Utkiken - årskurs 3-5Fritidshem

Lista med namn, e-postadress samt telefonnummer till Kristinebergskolans personal på fritidshemmen.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Skattkistan

Jewel Said

jewel.said@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Jonatan Sjöstrand

jonatan.sjostrand@edu.boras.se

0768-88 89 40

Skattkistan

Susanne Svensson

susanne.svensson@edu.boras.se

0768-88 89 40

Kikaren

Emma Hellberg

emma.hellberg@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Anna Hagström

anna.hagstrom@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Fredrik Linderholm

fredrik.linderholm@boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Arvid Olausson

arvid.olausson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Dädir Mahamud

abdulkadir.mahamud@boras.se

0768-88 32 42

Kikaren

Maria Johansson

maria.t.johansson@edu.boras.se

0768-88 32 42

Kompassen

Madeleine Pettersson

madeleine.pettersson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Roger Johansson

roger.johansson@edu.boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Fawwas Al Zeen

fawwaz.al-zeena@boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Katherine Viracca

katherine.viracca@boras.se

0734-32 72 77

Kompassen

Amra Sarac

amra.sarac@edu.boras.se

0734-32 72 77

Utkiken

Soli Fransson

soli.fransson@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Gunilla Kristensson

gunilla.kristensson@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Roba Sokar

roba.sokar@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Linda Barahona

linda.barahona@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Cecilia Svensson

cecilia.cec.svensson@edu.boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Alice Sandelin

alice.sandelin@boras.se

0734-32 76 02

Utkiken

Ilhan Abukar

ilhan.abukar@boras.se

0734-32 76 02


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol