Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsoteamet består av tre olika professioner: skolsköterska, specialpedagog och kurator, samt rektor. Skolpsykolog finns att tillgå i grundskoleförvaltningen för konsultation. Elevhälsoteamet möts kontinuerligt. Varje profession för egna minnesanteckningar utifrån uppdrag. Vid behov kallas lärare eller annan personal till mötet för att belysa ett ärende.

Kurator, specialpedagog och skolsköterska schemalägger sin arbetstid på enheten och stödjer verksamheten utifrån sin profession. Skolsköterskan arbetar utifrån ett nationellt fastslaget basprogram. Dokumentation förs i ProReNata. Elevhälsoteamet träffar arbetslagen kontinuerligt för att stödja verksamheten och på detta sätt arbeta främjande och förebyggande.

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolkurator

Evelin Bross

evelin.bross@boras.se

033-35 88 61

Skolsköterska

Anna Karlsson

anna4.karlsson@boras.se

033-35 51 04

Skolpsykolog


nås via rektor

 

Specialpedagog

Linda Anjemark

linda.anjemark@edu.boras.se

033-35 51 21


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol