Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av tre olika professioner: skolsköterska, specialpedagog och kurator, samt rektor. Elevhälsoteamet möts 2 timmar varannan måndag. Varje profession för egna minnesanteckningar utifrån uppdrag. Vid behov kallas lärare eller annan personal till mötet för att belysa ett ärende. Kurator, specialpedagog och skolsköterska schemalägger sin arbetstid på enheten och stödjer verksamheten utifrån sin profession. Skolsköterskan arbetar utifrån ett nationellt fastslaget basprogram. Dokumentation förs i ProReNata. Genom ett så kallat årshjul organiseras elevhälsans främjande och förebyggande arbete där de olika professionerna ansvarar för att tillsammans med respektive lärare planera och genomföra insatser i de olika årskurserna enligt årshjulet.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolpsykolog

-

-

Kurator

Petra Weidlitz

-

Skolsköterska

Anna Karlsson

0734-32 83 03

Specialpedagog

Linda Anjemark

033-35 51 21


Senast ändrad: 2018-05-16 19.19

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt