Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Det formella elevinflytandet är organiserat genom klassråd i klasserna och elevråd där rektor träffar representanter från varje klass en gång i månaden. Utöver dessa råd finns miljöråd och matråd där klasserna är representerade.

Till grund för det reella elevinflytandet ligger lärarnas arbete med formativ bedömning och BFL (bedömning för lärande).

Föräldraråd

Positivt föräldraengagemang är en viktig drivkraft för oss. Föräldrarådet träffas två gånger per termin och där möts hem och skola för att behandla frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan har också en föräldraförening som du når via Facebook.

Föräldraföreningens Facebookgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol