Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Det formella elevinflytandet är organiserat genom klassråd i klasserna och elevråd där rektor träffar representanter från varje klass en gång i månaden. Utöver dessa råd finns miljöråd och matråd där klasserna är representerade.

Till grund för det reella elevinflytandet ligger lärarnas arbete med formativ bedömning och BFL, Bedömning för lärande.

Föräldraråd

Positivt föräldraengagemang är en viktig drivkraft för oss. Föräldrarådet träffas två gånger per termin och där möts hem och skola för att behandla frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan har också en föräldraförening, för mer information se föräldraföreningens Facebookgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-11-29 09.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C