Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshemmet är öppet klockan 06.00-08.00 + 13.00-17.30. Vi är sammanlagt sex personer som arbetar på fritidshemmet. De personer som arbetar på fritidshemmet arbetar också som resurs/elevassistenter i skolan. Föräldrarna lägger in barnens scheman digitalt i Tempus. Fritidshemmets och förskoleklassens personal ingår i nätverk i förvaltningen. Just nu är det cirka 40 barn inskrivna på Målsryds fritidshem.

Fritids

Lista med namn, e-post och telefonnummer till fritidspersonal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Grundlärare fritidshem

Linda Freij

linda.freij@edu.boras.se

0734-32 86 20

Lärare fritidshem

Lisa Jutemar

lisa.jutemar@boras.se

0734-32 86 20

Fritidspedagog

Mårten Munter

marten.munter@edu.boras.se

0734-32 86 20

Fritidspedagog

Marina Mastianiciene

marina.m.mastianiciene@edu.boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Eric Björge

eric.bjorge@edu.boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Emil Samuelsson

emil.samuelsson@boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Karina Stroud

karina.stroud@boras.se

0734-32 86 20

  

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol