Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshemmet är öppet klockan 06.00-08.00 + 12.30-17.30. Vi är sammanlagt sex personer som arbetar på fritidshemmet. De personer som arbetar på fritidshemmet arbetar också som resurs/elevassistenter i skolan. Föräldrarna lägger in barnens scheman digitalt i Tempus. Fritidshemmets och förskoleklassens personal ingår i nätverk i förvaltningen.

Fritids

Lista med namn, e-post och telefonnummer till fritidspersonal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Lärare fritidshem

Lena Hjälte

lena.hjalte@edu.boras.se

0734-32 86 20

Lärare fritidshem

Mårten Munter

marten.munter@edu.boras.se

0734-32 86 20

Lärare fritidshem

Adrian Hugg

adrian.hugg@edu.boras.se

0734-35 86 20

Lärare fritidshem

Malin Jackson Garphammar

malin.jackson@edu.boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Eric Björge

eric.bjorge@edu.boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Emil Samuelsson

emil.samuelsson@boras.se

0734-32 86 20

Elevassistent

Stina Langmead

stina.langmead@boras.se

0734-32 86 20

  

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol