Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Om skolan

Målsrydskolan är en F-6 skola med ca 115 elever som ligger mitt i samhället Målsryd ca 1 mil utanför Borås Stads centralort. Skolan omgärdas av stora grönytor med en konstgräsplan samt en isrink på vintern. Eleverna är fördelade i 6 åldershomogena klasser samt en förskoleklass med en klassföreståndare som undervisar i de flesta ämnen. Vissa ämnen såsom språkval åk 6 och hemkunskap åk 6 förläggs på Dalsjöskolan och slöjd på Gånghesterskolan. Musikundervisningen leds av Kulturskolans lärare på Målsrydskolan

Vi vill:

  • Att barnen skall känna sig accepterade och trygga.
  • Ge barnen kunskaper och färdigheter för livet.
  • Att barnen skall känna sig delaktiga och ta ansvar för verksamheten.
  • Att alla tar hänsyn till varandra.

Välkomna till Målsrydskolan - en skola för alla.

Senast ändrad: 2018-05-11 13.34

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt