Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Om skolan

Vår profil

Vi arbetar efter vår profil Kunskap för hälsa och hälsa för kunskap. Ett led i detta är att de äldre eleverna kommer få utökad idrott. Detta sker i form av ett program som kallas för Puls för lärande (PFL) . Programmet går ut på att eleverna ska ha cirka ett fysiskt pass om dagen, antingen idrott eller PFL. PFL sker alltid första passet på morgonen. Vi arbetar med pulsband där eleverna själva kan se sin prestation och sina framsteg. Detta ger enligt studier eleverna större möjligheter till koncentration och att ta in kunskap under lektionerna.

På Rångedalaskolan berörs elever på mellanstadiet i första hand med möjlighet till utökning av lågstadiet.

Föräldrasamverkan

Du som förälder har en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande då vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss som jobbar på skolan och dig som förälder. Det sker exempelvis genom veckobrev, föräldramöten och utvecklingssamtal. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt och du som förälder är alltid välkommen att ställa frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Pingpong

Pingpong är en lärplattform som används av alla skolor i Borås stad. På Rångedalaskolan använder vi framförallt lärplattformen för att informera och kommunicera med våra elevers föräldrar. Information som läggs ut på pingpong kan exempelvis vara veckobrev, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra. Som vårdnadshavare med barn på Rångedalaskolan är det alltså bra att ha tillgång till Pingpong! Mer information finns på pingpongs informationssida.

IKT

IT-kunskap är en viktig del för våra barn i framtiden. Vi satsar mycket på ikt och har en klassuppsättning av ipads för F-3 att använda vid behov. Eleverna i år 4, 5 och 6 har en personlig surfplatta vardera.

Digitala verktyg används ofta i undervisningen av både lärare och elever. Komplement till arbetsböcker används mycket i alla klasserna, till exempel genom digital litteratur för uppläsning eller genom appar som låter eleven arbeta på sin egen nivå. Med hjälp av dokumentläsare eller stativ visas böcker eller material på storbild i F-3. År 4-6 använder sina personliga verktyg för hemläxor och skolarbeten bland annat genom programmen pingpong och google suite.

Senast ändrad: 2018-05-23 15.44

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt