Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram planen för att skapa en trygg skolmiljö.

Syftet med planen mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och andra kränkningar i skolan. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariationer.

Hör av dig till skolan för att ta del av planen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lagar, regler och planer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol