Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sandhultskolans elevhälsoteam består av en specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska samt rektor.

Specialpedagog

Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd och att bistå rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas huvudsakligen på att stödja det pedagogiska arbetet genom att medverka till att val och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och specifika behov

Skolkurator

Kuratorn arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå, främst genom att stödja, främja och förebygga barnets sociala utveckling. Kuratorn ska också arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande och välmående.

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Till skolsköterskan vänder du dig med medicinska och fysiska problem och funderingar om du önskar råd. Skolsköterskans arbete tar vid där BVC slutade med olika kontroller till exempel: tillväxt, hörselkontroll, hälsosamtal och vaccination. Vårdnashavare är hjärtligt välkomna att ringa eller maila vid funderingar eller oro. Sjukvårdsupplysningen har bra information på sin webbplats 1177.se. Länk till annan webbplats.

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Lista med namn, e.post och telefonnnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Evelina Pettersson

evelina.pettersson@boras.se

033-35 32 26

Specialpedagog

Carina Rosengren

carina.rosengren@edu.boras.se

033-35 79 19

Skolkurator

Sarah Benson

sarah.benson@boras.se

033-35 58 46

Skolpsykolog

Nås via rektor

Nås via rektor

Nås via rektor


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol