Meny

Meny

Elevhälsa

Sandhultskolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, kurator, psykolog, och skolsköterska.

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

 • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolpsykologens uppdrag:

 • Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete.
 • Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan.
 • Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Gunilla Eliasson

033-35 53 25

Skolkurator

Teresa Benkarcik

0766-48 96 37

Skolpsykolog

Sofia Kjellsson

0768-88 88 37

 

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-14 08.05
Senast ändrad: 2016-12-21 13.07

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt