Meny

Meny

Fritidshem

På Sandhultskolans fritids jobbar:
Ulla-Britt Tunefjord, Ulrika Ben Naem Karlberg , Lena Wahlberger, Anette Bremholt och Charlott Knuthsson

Våra avdelnningar är Solen - 6-åringar, Månen - År 1, Kometen - År 2 och Stjärnan - År 3-6.

Målsättning

 • Känna sig välkomna.
 • Känna glädje över att bli sedda.
 • Känna tillit.
 • Lära sig att bry sig om varandra och att känna empati.
 • Lära sig hålla sams och vara vänner.
 • Ha det trivsamt.
 • Få leka, leka, leka!

Rutiner

 • 06.00 Fritids öppnar.
 • 07.30 Frukost, alla följer med till matsalen.
 • 08.00 Rast.
 • 08.20 Skolan börjar.
 • 12.20 Barnen kommer till Fritids, upprop och lek ute/inne.
 • 14.00 Mellanmål.
 • 16.30 Fruktstund.
 • 17.30 Fritids stänger.

Fritids

Titel / Avdelning

Namn

Telefon

Fritidspedagog

Anette Bremholt

033-35 53 24

0766-23 05 32

Fritidspedagog

Ulla-Britt Tunefjord

033-35 53 24

0766-23 05 32

Fritidspedagog

Charlott Knuthsson

033-35 53 24

0766-23 05 32

Fritidshemmet

Ulrika Karlberg

033-35 53 24

0766-23 05 32

Fritidspedagog

Lena Wahlberger

033-35 53 24

0766-23 05 32

Diamanten, Pärlan

-

033-35 53 24

0766-23 05 32

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-14 08.05
Senast ändrad: 2016-12-21 13.08

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt