Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Om skolan

Sandhultskolan är en F-6 skola, som ligger naturskönt en bit utanför Borås centrum i riktning mot Alingsås. Skolgården är stor med stora lekytor, och vi har skogen som närmaste granne. Eleverna kommer från Hedared och Sandhult. Skolan har fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-6. Förskolan Ekegården ligger alldeles intill skolan.

På skolan finns också ett bibliotek som ligger mitt i skolan. Biblioteket är väl fyllt med både barn- och ungdomslitteratur samt en faktaavdelning.

Sandhultskolans vision präglas av lärande för alla, där trivsel, kreativitet och kvalitet står i centrum. Alla barn/elever är vårt gemensamma ansvar. Vi tar vara på varandras kompetenser, och låter barnen/eleverna ta ansvar bland annat genom elevråd, kamratstödjare och Skol IF. Vi satsar också aktivt på idrott och hälsa eftersom rörelse och en hälsosam livsstil påverkar inlärning.

Sandhultskolans vision: Från stjärnor till galaxer.

Kunskap, nyfikenhet, gemenskap och trygghet i en liten, stor skola.

Strategier:

Arbetslagen arbetar för att förverkliga visionen.
Vi tar vara på varandras kompetenser.

Mål:

 • Att alla trivs, känner att de duger och gör sitt bästa.
 • Att eleverna når sina kunskapsmål.
 • Att det är ett öppet arbetsklimat, där det är naturligt att samarbeta.
 • Att hela skolan arbetar individanpassat.

För att nå målen är det viktigt att:

 • Undervisningen/verksamheten upplevs positivt
 • Eleverna får det stöd de behöver
 • Eleverna tar ansvar
 • Eleverna visar resultat efter sina förutsättningar
 • Elevers utveckling synliggörs i skriftliga omdömen och portfolio
 • Vi ser varandra och ger positiv/konstruktiv kritik
 • Vi samarbetar regelbundet

Ryggsäcken

På kunskapsområdet ska eleverna ha:

 • Nått målen i alla ämnen

På det personliga planet ska eleverna:

 • Känna att de duger
 • Ha självförtroende
 • Ha lusten att lära
 • Vara positiva och se möjligheter
 • Ha förståelse för varför man ska lära sig
 • Kunna ta eget ansvar
 • Kunna reflektera
 • Ha lärt sig samarbeta och fungera i olika grupper
 • Visa respekt för andra
 • Utveckla sin empatiska förmåga
 • Använda ett vårdat språk
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol