Meny

Meny

Om skolan

Sandhultskolan är en F-6 skola, som ligger naturskönt en bit utanför Borås centrum i riktning mot Alingsås. Skolgården är stor med stora lekytor, och vi har skogen som närmaste granne. Eleverna kommer från Hedared och Sandhult. Skolan har fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-6. Förskolan Ekegården ligger alldeles intill skolan.

På skolan finns också ett bibliotek som ligger mitt i skolan. Biblioteket är väl fyllt med både barn- och ungdomslitteratur samt en faktaavdelning.

Sandhultskolans vision präglas av lärande för alla, där trivsel, kreativitet och kvalitet står i centrum. Alla barn/elever är vårt gemensamma ansvar. Vi tar vara på varandras kompetenser, och låter barnen/eleverna ta ansvar bl.a. genom elevråd, kamratstödjare och Skol IF. Vi satsar också aktivt på idrott och hälsa eftersom rörelse och en hälsosam livsstil påverkar inlärning.

Sandhultskolans vision

Lust att lära - möjlighet att lyckas Sandhultskolan präglas av lärande för alla. Alla elever är vårt gemensamma ansvar. Trivsel, kreativitet, kvalitet står i centrum

Strategier:
Arbetslagen arbetar för att förverkliga visionen.
Vi tar vara på varandras kompetenser.

Mål:

 • Att alla trivs, känner att de duger och gör sitt bästa.
 • Att eleverna når sina kunskapsmål.
 • Att det är ett öppet arbetsklimat, där det är naturligt att samarbeta.
 • Att hela skolan arbetar individanpassat.

För att nå målen är det viktigt att:

 • Undervisningen/verksamheten upplevs positivt.
 • Eleverna får det stöd de behöver.
 • Eleverna tar ansvar.
 • Eleverna visar resultat efter sina förutsättningar.
 • Elevers utveckling synliggörs i skriftliga omdömen och portfolio.
 • Vi ser varandra och ger positiv/konstruktiv kritik.
 • Vi samarbetar regelbundet.

Ryggsäcken

På kunskapsområdet ska eleverna ha:

 • Nått målen i alla ämne.

På det personliga planet ska eleverna:

 • Känna att de duger.
 • Ha självförtroende.
 • Ha lusten att lära.
 • Vara positiva och se möjligheter.
 • Ha förståelse för varför man ska lära sig.
 • Kunna ta eget ansvar.
 • Kunna reflektera.
 • Ha lärt sig samarbeta och fungera i olika grupper.
 • Visa respekt för andra.
 • Utveckla sin empatiska förmåga.
 • Använda ett vårdat språk.

Senast ändrad: 2016-12-21 13.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt