Meny

Meny

Om skolan

Sjömarkenskolan är en F-6-skola med omkring 400 elever ungefär 50 anställda. Under läsåret 2017/2018 är eleverna fördelade på 18 klasser samt fritidshemmets tre avdelningar; Lyckebo och Nya Zeeland för de yngre eleverna i år F-1, samt Bua för elever i år 2 och äldre. Du kan läsa mer om fritidsverksamheten under fliken Fritidshem ovan.

Barnens bästa i fokus

Sjömarkenskolans grundbult är att alltid ha barnens bästa i fokus. Vår strävan är att vara en skola för alla barn. Personalen, som är engagerad och välutbildad, arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att på bästa tänkbara sätt kunna möta alla elever oavsett vilka förutsättningar de har.

Föräldrasamverkan

Du har som förälder en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande. Vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss och dig som förälder. Det sker exempelvis genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och skolråd. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt. Tänk på att du som förälder alltid är välkommen att ställa frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Pingpong

Pingpong är en lärplattform som används av alla skolor i Borås stad. På Sjömarkenskolan har vi använt pingpong internt i några år, men först för ett år sedan började vi använda lärplattformen för att informera och kommunicera med föräldrar. Information som läggs ut på pingpong kan exempelvis vara veckobrev, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra. Som vårdnadshavare till barn på Sjömarkenskolan är det alltså bra att ha tillgång till Pingpong, men kontrollera först med din klasslärare vilken informationskanal han eller hon har valt! För mer information om hur du får tillgång till pingpong - se fliken längst upp i den blå raden.

Utvecklingsarbete

På Sjömarkenskolan riktar vi varje år in oss på nya utvecklingsområden när det gälller undervisningen. Tidigare år har vi exempelvis satsat på matematiklyftet, läslyftet, utveckling av digitala hjälpmedel i undervisningen, bedömning för lärande och extra anpassningar och särskilt stöd. Läsåret 2017/2018 kommer vi att rikta in oss på två utvecklingsområden. Dels kommer vi att fördjupa oss än mer i området extra anpassningar och särskilt stöd, dels kommer vi att fortbilda oss i hur vi kan använda digitala verktyg som ett hjälpmedel för att planera och utvärdera undervisningen.

Trygghetsarbete

Ansvar, respekt och omtanke är tre viktiga ledord för oss som går och arbetar på Sjömarkenskolan. Det handlar inte bara om att visa ansvar, respekt och omtanke gentemot andra, och din miljö, utan handlar lika mycket om hur du är mot dig själv. Vår tanke med dessa tre ord är också att de är enklare att komma ihåg än regler.  

Planen för arbete mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för hur vi arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga diskriminering och kränkningar på skolan. Planen för läsåret 2017/2018 omarbetas under tidig höst. Så snart den är färdig kommer den att läggas upp här på hemsidan. Tills dess gäller planern för 2016/2017: Sjömarkenskolans plan för arbete mot diskriminering och kränkningarPDF

Grön Flagg

Ni har säkert sett den gröna flaggan som vajar på skolor och skolgårdar lite varstans i stan och nu även hos oss på Sjömarkenskolan. Den Gröna flaggan symboliserar att vi har fått igång ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling. Att vi, efter hårt arbete, blev certifierade med Grön Flagg firades med ett högtidligt tal, en vacker trumpetfanfar och glass. Arbetet med att upprätthålla hållbarhetstänket fortsätter under läsåret 2017/2018. Grön Flaggrådet, som består av en elev från varje klass, ser till att alla elever och all personal är delaktiga i arbetet.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2017-09-18 09.09

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt