Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Sjömarkenskolan ska varje elev utvecklas så långt som det någonsin är möjligt, kunskapsmässigt, men också personligen. Att vi lyckats med det vet vi när elever på Sjömarkenskolan lämnar oss för fortsatta studier bär en känsla av att jag har lyckats med mina studier och min personliga utveckling, mina lärare trodde på mig och mina möjligheter att utvecklas, jag känner att jag kommer att lyckas även i framtiden.

Vårt arbete för elevers utveckling bygger på två viktiga grundbultar: att elever mår bra hos oss och att vi som arbetar på Sjömarkenskolan ständigt utvecklas i vårt yrke.

Vi vet att en av förutsättningarna för barns lärande och utveckling är att de har det bra och mår bra. Att göra allt vi kan för att se till att eleverna trivs och att de får allt det de behöver för att må bra är vårt viktigaste uppdrag. För att elever ska trivas och må bra hos oss är vi noggranna med att ge elever minst fem gånger mer positiv bekräftelse än vi tror att de behöver.

En andra förutsättning för att ge våra elever det bästa lärandet är att vi som arbetar på Sjömarkenskolan systematiskt följer upp och utvärderar vårt arbete. Genom att göra det tar vi reda på vad vi gör bra och vad vi behöver utveckla och lära oss mer om för att förbättra den utbildning vi erbjuder. Att ständigt arbeta för att lära nytt menar vi är avgörande för att skolans alla elever ska få likvärdiga förutsättningar till lärande.

Utvecklingsarbete

På Sjömarkenskolan riktar vi varje år in oss på nya utvecklingsområden när det gälller undervisningen. Tidigare år har vi exempelvis satsat på matematiklyftet, läslyftet, utveckling av digitala hjälpmedel i undervisningen, bedömning för lärande, extra anpassningar, undervisning för barn med språkstörning, att utveckla elevers skrivande, likvärdighet för pojkar och flickor, läs, skriv och matematikundervisningen för förskoleklass, utforskande arbetssätt, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, arbete med estetiska uttryck samt läsning på fritidshemmet.

Utvecklingsarbete 2023/2024

F-6

  • Ledarskap och undervisning med fokus på elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer.
  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, i kombination med kooperativt lärande.

Fritids

  • Kvalitet i fritidshemmet: att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.
  • Utomhusdidaktik för fritidshemmet

Trygghetsarbete

Ansvar, respekt och omtanke är tre viktiga ledord för oss som går och arbetar på Sjömarkenskolan. Det handlar inte bara om att visa ansvar, respekt och omtanke gentemot andra, och din miljö, utan lika mycket vilka möjligheter du ger dig själv genom att ta ansvar, visa respekt och omtanke.

Skolan har vi en trygghetsgrupp som ansvarar för att utevckla det förebyggande och främjande arbetet, liskom att bevaka och följa upp det åtgärdande arbetet kopplat till kränkningar. Trygghetsgruppens kontaktperson är skolans biträdande rektor, Henrik Lannö.

Föräldrasamverkan

Du har som förälder en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande. Vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss och dig som förälder. Det sker exempelvis genom klasslärares veckobrev, föräldramöten och utvecklingssamtal, men också genom rektors månadsbrev och i skolrådet. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt. Tänk på att du som förälder alltid är välkommen att ställa frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Unikum

Unikum är en lärplattform som används av alla skolor i Borås stad. Där lägger vi ut information till och kommunicerar med föräldrar. Information som läggs ut kan exempelvis vara veckobrev, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra. Mer information om Unikum hittar du i spalten till höger.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol