Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Om skolan

Sjömarkenskolan är en F-6-skola med omkring 400 elever ungefär 50 anställda. Under läsåret 2020/2021 är eleverna fördelade på 18 klasser. Sjömarkenskolans fritidshem har en avdelning, men barnen delas upp i olika lokaler utifrån aktivitet.

Barnens bästa i fokus

Sjömarkenskolans grundbult är att alltid ha barnens bästa och allsidiga utveckling i fokus. Vår strävan är att alla barn ska utvecklas allsidigt utifrån sina förutsättningar. Engagerad och välutbildad personal arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att på bästa tänkbara sätt kunna möta alla elever.

Utvecklingsarbete

På Sjömarkenskolan riktar vi varje år in oss på nya utvecklingsområden när det gälller undervisningen. Tidigare år har vi exempelvis satsat på matematiklyftet, läslyftet, utveckling av digitala hjälpmedel i undervisningen, bedömning för lärande och extra anpassningar och särskilt stöd. Under läsåret 2018/2019 arbetade vi med undervisning för barn med språkstörning. Under 19/20 var vårt fokus att hitta ett arbetssätt som hjälper oss att utvädera och utveckla undervisningen. Under innevarande läsår ägnas utvecklingsarbetet åt likvärdighet för pojkar och flickor, en webutbildning om den tidiga läs, skriv och matematikundervisningen för förskoleklass, för fritidshemmets del handlar utvecklingsarbetet om utforksande arbetssätt, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, arbete med estetiska uttryck samt läsning. Elevhälsoteamet kommer att arbete för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete, snarare än åtgärdande.

Trygghetsarbete

Ansvar, respekt och omtanke är tre viktiga ledord för oss som går och arbetar på Sjömarkenskolan. Det handlar inte bara om att visa ansvar, respekt och omtanke gentemot andra, och din miljö, utan handlar lika mycket om hur du är mot dig själv.

Föräldrasamverkan

Du har som förälder en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För oss är det viktigt att elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta rätt väg till lärande. Vår erfarenhet säger att det är då vi lyckas som bäst. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss och dig som förälder. Det sker exempelvis genom ledningens månadsbrev, klasslärares veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och skolråd. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt. Tänk på att du som förälder alltid är välkommen att ställa frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Pingpong

Pingpong är en lärplattform som används av alla skolor i Borås stad. Där lägger vi ut information till och kommunicerar med föräldrar. Information som läggs ut på pingpong kan exempelvis vara veckobrev, utvecklingssamtalstider, klassbloggar, påminnelser och sådant som har med hemuppgifter att göra. Som vårdnadshavare till barn på Sjömarkenskolan är det alltså bra att ha tillgång till Pingpong, men kontrollera först med din klasslärare vilken informationskanal han eller hon har valt.

Information om hur du får tillgång till Pingpong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol