Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. Till elevhälsans personal går det bra att ringa för tips och råd. Eftersom några av oss har uppdrag på flera skolor och ofta är upptagna med elever kan vara svårt att få tag på oss på telefon går det bra att skicka e-post.

Vilka insatser som elevhälsans personal skall bistå med gentemot ett enskilt barn, grupp eller lärare beslutas på skolans elevhälsomöten. I spalten till höger hittar du våra kontaktuppgiter. Klickar du på de understrukna nmnen kommer epostadressen upp. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör.

Specialpedagog

Anette Falkenström

Specialpedagogen gör utredningar på elever och handleder personal utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vid oro för barnet gällande pedagogiska frågor vänder ni föräldrar er i första hand till klassläraren, som vidarebefodrar kontakt till specialpedagog eller speciallärare.

Speciallärare

Agneta Gunnarsson

Skolans speciallärare stödjer elever i undervisningen. Detta kan ske både i grupp och enskilt. Specialläraren handleder också pedagoger i arbetet. Vid oro för barnet gällande pedagogiska frågor vänder ni föräldrar er i första hand till klassläraren, som vidarebefordrar kontakt till specialpedagog eller speciallärare.

Kurator

Stina Wiman

Till skolkuratorn vänder du dig om ditt barn inte mår väl i skolan, socialt. Kuratorn har en stödjande funktion genom enskilda samtal med elever, samt grupp och klassarbete. Är det hem/familjerelaterad problematik ligger det utanför skolans ansvar. Ni kan då även vända er direkt till:

  • BUP:s råd och tipstelefon 033-616 16 70
  • Vårdcentralen
  • Familjerätten 033-35 70 00 (gällande separationer)
  • IFO:s jour telefon 033-35 70 00 be att bli kopplad till sociala jouren Väster.

Skolsköterska

Maria Bjuveus

Till skolsköterskan vänder man sig med medicinska och fysiska problem eller funderingar. Skolsköterskan är som skolans "företagshälsovård" eller ...en fortsättning på BVC. Här följs elevernas tillväxt, hälsostatus och vaccinationer upp. En bra hemsida för tips och råd i de flesta frågor är: www.1177.selänk till annan webbplats Skolsköterskan finns på skolan varje dag, 08.00-15.00.

Skolpsykolog

Sofia Kjellson

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Här kan du läsa mer om Elevhälsan i Borås stad.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2017-08-07 13.41

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt