Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. Du har möjlighet at kontakta oss för tips och råd. Eftersom några av oss har uppdrag på flera skolor och ofta är upptagna med elever kan vara svårt att få tag på oss på telefon. Det går bra att skicka e-post till oss istället.

Vilka insatser som elevhälsans personal bidrar med gentemot ett enskilt barn, en grupp eller en pedagog beslutas på skolans elevhälsomöten.

Specialpedagog

Helena Snygg: helena.snygg@boras.se

Specialpedagogen gör utredningar på elever och handleder personal utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vid oro för pedagogiska frågor som rör ditt barn vänder du dig i första hand till klassläraren, som vid behov ordnar med kontakt till specialpedagog eller speciallärare.

Kurator

Marie-Louise Lindh: marie-louise.lindh@boras.se

Till skolkuratorn vänder du dig om ditt barn inte mår väl i skolan, socialt. Kuratorn har en stödjande funktion genom enskilda samtal med elever, samt grupp och klassarbete. Är det hem/familjerelaterad problematik ligger det utanför skolans ansvar. Ni kan då även vända er direkt till:

  • BUP:s råd och tipstelefon 033-616 16 70
  • Vårdcentralen
  • Familjerätten 033-35 70 00 (vid separationer)
  • Individ- och familjeomsorgens jourtelefon 033-35 70 00 (be att bli kopplad till sociala jouren)

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi: ulrica.jarviniemi@boras.se

Till skolsköterskan vänder du dig med medicinska och fysiska problem eller funderingar. Skolsköterskan är som skolans företagshälsovård eller fungerar som en fortsättning på BVC. Här följs elevernas tillväxt, hälsostatus och vaccinationer upp. En bra hemsida för tips och råd i de flesta frågor är: www.1177.selänk till annan webbplats Skolsköterskan finns på skolan varje dag, 08.00-15.00.

Skolpsykolog

Den skolpsykolog som är kopplad till Sjömarkenskolan heter Kristina Bernal: kristina.bernal@boras.se

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Läs mer om Elevhälsan i Borås Stad.

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Ann-Mari Kettisen

ann-mari.kettisen@boras.se

033-35 88 48
0768-88 88 32

Biträdande rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

0721-60 08 59

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi


ulrica.jarviniemi@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033 35 59 28

Kurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås på e-post


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-14 15.45

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C