Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevhälsa

Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. Du har möjlighet at kontakta oss för tips och råd. Eftersom några av oss har uppdrag på flera skolor och ofta är upptagna med elever kan vara svårt att få tag på oss på telefon. Det går bra att skicka e-post till oss istället.

Vilka insatser som elevhälsans personal bidrar med gentemot ett enskilt barn, en grupp eller en pedagog beslutas på skolans elevhälsomöten.

Specialpedagog

Helena Snygg

Specialpedagogen gör utredningar på elever och handleder personal utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vid oro för pedagogiska frågor som rör ditt barn vänder du dig i första hand till klassläraren, som vid behov ordnar med kontakt till specialpedagog eller speciallärare.

Kurator

Marie-Louise Lindh

Till skolkuratorn vänder du dig om ditt barn inte mår väl i skolan, socialt. Kuratorn har en stödjande funktion genom enskilda samtal med elever, samt grupp och klassarbete. Är det hem- eller familjerelaterad problematik ligger det utanför skolans ansvar. Ni kan då även vända er direkt till:

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi

Skolsköterskan finns på skolan varje dag klockan 08.00-15.00.

Till skolsköterskan vänder du dig med medicinska och fysiska problem eller funderingar. Skolsköterskan är som skolans företagshälsovård eller fungerar som en fortsättning på BVC. Här följs elevernas tillväxt, hälsostatus och vaccinationer upp. En bra hemsida för tips och råd i de flesta frågor är:

Sjukvårdsupplysningen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog

Kristina Bernal

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

033 35 88 48

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi


ulrica.jarviniemi@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033-35 59 28

Kurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås via e-post


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol