Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elev- och föräldrainflytande

Vi har många engagerade elever på vår skola och uppmuntrar delaktighet.

Elevråd

Elevrådet träffas varje månad och utgörs av klassrepresentanter från årskurs 1 till 6. Representanternas uppdrag sträcker sig över hela läsåret. Biträdande rektor och skolans samordnare deltar också vid elevrådets möten. Frågor som diskuteras är framför allt elevernas egna önskemål, men också punkter som berör tryggheten på skolan och skolans aktivitetsdagar

Matråd      

Två gånger per termin träffar representanter från varje klass chefen för kost och personal från bespisningen i ett matråd. Vid dessa tillfällen får eleverna möjighet att ställa frågor kring maten som serveras och framföra sina synpunkter om något behöver förändras.

Biblioteksråd

Vår skolbliotekarie bjuder in till biblioteksråd två gånger per termin. Vid dessa tillfällen presenterar bibliotekarien nya böcker och eleverna får möjlighet att framföra sina önskemål kring vilka böcker biblioteket behöver köpa in.

Skolråd

Föräldrasamverkan är viktigt för oss som arbetar på Sjömarkenskolan. Ett sätt att skapa dialog mellan skola och hem och är genom skolrådet. Skolrådet består av en föräldrarepresentant från varje klass. Dessa utses vid första föräldramötet i september. Föräldrarådet träffas sedan två till tre gånger per termin. Vid träffarna är ledningen för skolan samt arbetslagsledaren från fritidshemmet med för att kunna berätta vad som pågår på skolan just nu och för att kunna besvara frågor som dyker upp. Protokollen från mötena skickar rektor ut till alla vårdnadshavare via Unikum.

Om du vill skicka med frågor till skolrådet kontaktar du föräldrarådsrepresentanten i ditt barns klass via mail. Om du är osäker på vem som är representant kan du alltid fråga klassläraren.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elev- och föräldrainflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol