Meny

Meny

Fritidshem

Fritids är en pedagogisk verksamhet för barn upp till 12 år. Fritids kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot barn före och efter skolan och under lov, men också innehållsmässigt genom att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper är skolan ger. Tillsammans kan skola och fritids bidra till barnens allsidiga utveckling. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och ge stöd i barnens utveckling.

För att gå på fritids ska barnet vara inskrivet där.

För att skriva in sig kontaktar du Ann Källholm, telefon: 033-35 89 00

Sjömarkenskolans fritidshem

Vårt fritidshem är organiserat i tre avdelningar. Lyckebo och Nya Zeeland är för de yngre barnen i förskoleklass och årskurs 1, och Bua för barn i årskurs 2 och äldre. Lyckebo och Nya Zeeland ligger i skolans huvudbyggnad, medan du finner Bua längst till höger i vår bortre paviljong.

Öppettider

Måndag - fredag 06.15-17.30.

Måltider

Frukost serveras från 07.20 - 07.45 (på lov 08.00).

Lunch serveras 11.00 (endast på loven).

Mellanmål serveras alla dagar cirka 13.45.


Vi som arbetar på fritids

Lyckebo 033-355972

Wagner de Cesar Vargas, Agnes Svensson, Anita Teskac Andreas Carlsson, Maxime Chevalièr, Erduan Drenica, Elin Svensson

Efter 13.00:

Malin Mäläskä

Nya Zeeland 033-358544

Herman Wahlgren, Hanna Österlund, Emma Bergman

Efter 13.00

Anna-Carin Johansson

Bua 033-358199

Karin Arvidsson, Peter Bark,

Morgonfritids

Cecilia Karlsson, Malin Mäläskä, Helen Karlsson, Anna-Carin Johansson, Jonna Nilsson, Maxime Chevalièr, Peter Bark,

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2018-01-25 14.37

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt