Meny

Meny

Fritidshem

Fritids är en pedagogisk verksamhet för barn upp till 12 år. Fritids kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot barn före och efter skolan och under lov, men också innehållsmässigt genom att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper är skolan ger. Tillsammans kan skola och fritids bidra till barnens allsidiga utveckling. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och ge stöd i barnens utveckling.

För att gå på fritids ska barnet vara inskrivet där. För att skriva in ditt barn kontaktar du Linda Lundqvist, telefon: 033-35 89 00

Sjömarkenskolans fritidshem

Vårt fritidshem är organiserat i tre avdelningar. Lyckebo och Nya Zeeland är för de yngre barnen i förskoleklass och årskurs 1, och Bua för barn i årskurs 2 och äldre. Lyckebo och Nya Zeeland ligger i skolans huvudbyggnad, medan du finner Bua längst till höger i vår bortre paviljong.

Öppettider

Måndag - fredag klockan 06.15-17.30.

Måltider

Frukost serveras från klockan 07.20 - 07.45 (på lov 08.00).

Lunch serveras klockan 11.00 (endast på loven).

Mellanmål serveras alla dagar cirka klockan 13.45.

Vi som arbetar på fritids olika avdelningar:

Lyckebo
Telefon: 033-35 59 72
Wagner de Cesar Vargas, Agnes Svensson, Anita Teskac Andreas Carlsson, Maxime Chevalièr, Erduan Drenica, Elin Svensson
Efter klockan 13.00: Malin Mäläskä

Nya Zeeland
Telefon: 033-35 85 44
Herman Wahlgren, Hanna Österlund, Emma Bergman
Efter klockan 13.00: Anna-Carin Johansson

Bua
Telefon: 033-35 81 99
Karin Arvidsson, Peter Bark

Morgonfritids

Cecilia Karlsson, Malin Mäläskä, Helen Karlsson, Anna-Carin Johansson, Jonna Nilsson, Maxime Chevalièr, Peter Bark

Senast ändrad: 2018-06-11 08.53

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt