Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritidshem

Fritids är en pedagogisk verksamhet för barn upp till 12 år. Fritids kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot barn före och efter skolan och under lov, men också innehållsmässigt genom att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper är skolan ger. Tillsammans kan skola och fritids bidra till barnens allsidiga utveckling. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och ge stöd i barnens utveckling.

För att gå på fritids ska barnet vara inskrivet där. För att skriva in ditt barn kontaktar du Linda Lundqvist, telefon: 033-35 89 00

Sjömarkenskolans fritidshem

Sjömarkenskolans fritidshem bedrivs från och med 18-08-22 i den röda paviljongen på Sandaredsskolan. Fritidshemmet är organiserat i två avdelningar; Lyckebo och Nya Zeeland.

Öppettider

Måndag - fredag klockan 06.15-17.30.

Måltider

Frukost serveras från klockan 06.45 från HT 2018 (på lov 08.00).

Lunch serveras klockan 11.00 (endast på loven).

Mellanmål serveras alla dagar.

Vi som arbetar på fritids höstterminen 2019:


Telefon: 033-35 59 72, Telefon: 033-35 85 44
Cecilia Karlsson, Erduan Drenisca, Anita Tezcak, Karin Arvidsson, Hanna Österlund, Simon Mattson, Svante Falk, Filip, Malin Mäläskä, Jakob Korbé

 

Senast ändrad: 2019-08-21 12.58

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt