Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Våra pedagoger nås via lärplattformen Ping Pong.

Lärplattformen Ping Pong

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolledning och expedition.

Titel

Namn

E-postadress

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

0721-60 08 59

Samordnare

Margaretha Bergman

margaretha.bergman@boras.se

033-35 88 19


Förskoleklass

Telefon: 033-35 59 72

Telefon: 033-35 85 44

Lista med förskoleklasser och deras lärare.

Förskoleklass

Lärare

Förskoleklass A

Anna Hagberg

Förskoleklass A

Lina Andersson

Förskoleklass B

Helene Karlsson

Förskoleklass B

Anna Carin Johansson

Förskoleklass C

Anita Carlén Andersson

Förskoleklass C

Cherie Svensson


Pedagogisk personal nås via Ping Pong

Telefonnummer till personalrum: 033-35 88 50

Lista med klasser, ämnen och lärare.

Klass eller ämne

Lärare

1A

Marie Gabrielii

1B

Terece Siedberg

1C

Monica Prins

2A

Maria Wingertz

2B

Jenny Lammi

3A

Malin Ollikainen

3B

Nathalie Rohdén

4A

Rebecca Liljeström

4B

Pernilla Lindvert

4C

Charlotta Wiberg

4C

Camilla Olofsson

5A

Åsa Nyström

5B

Annika Kivistö

6A

Sara Sjöland

6B

Josefine Ljungblad

6C

Bo-Lennart Govik

Musik

Caroline Ståhlbom Karlsson

Träslöjd

Peter Nilsson

Textilslöjd

Lisbeth Enochsson

Idrott

Mia Söderqvist

Idrott

Andreas Carlsson


Elevresurser

Lista med namn på skolans resursteam.

Titel

Namn

Elevresurs

Lena Berlin

Elevresurs

Sandra Wahlberg

Elevresurs

Monica Hjort

Elevresurs

Dorrit Helgadottir Friberg

Elevresurs

Peter Bark

Elevresurs

Svante Falk

Samverkan

Jacob Corbé

Samverkan

Hanna Österlund

Samverkan

Karin Arvidsson

Samverkan

Damian Sarzynski

Samverkan

Erduan Drenica

Samverkan

Anita Teskac

Samverkan

Anas Dinawe

Resurslärare

Carin Nordin

Resurslärare

Maritha Arwsenius

Resurslärare

Jonna Nilsson

Resurslärare

Håkan Sevholt


Fritidshem

Telefon: 033-35 59 72

Telefon: 033-35 85 44

Mobiltelefon: 0766-23 07 70

Mobiltelefon: 0766-23 07 71

Lista med namn på oss som arbetar på fritidshemmet.

Namn

Cecilia Karlsson (övergripande ansvar)

Erduan Drenisca

Anita Tezcak

Svante Falk

Simon Mattson

Hanna Österlund

Karin Arvidsson

Peter Bark

Jacob Korbé

Karin Berg

Damian Sarzynski

Anna Carin Johansson

Helene Karlsson

Cherrie Svensson

Anita Carlén Andersson

Anna Hagberg

Lina Björklund Andersson


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

0721-60 08 59

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi


ulrica.jarviniemi@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033-35 59 28

Kurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås via e-post


Övrig personal

Lista med namn och telefonnummer till skolans övriga personal.

Verksamhet

Namn

Telefon

Bibliotek

Elin Bjärehed

033-35 59 74

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Fastighetsskötare

Tommy Ivarsson

0766-23 09 10


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol