Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Våra pedagoger nås via mail.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolledning och expedition.

Titel

Namn

E-postadress

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

033 35 88 48

Biträdande rektor

Henrik Lannö

henrik.lanno@boras.se

0734-32 76 94

Samordnare

Margaretha Bergman

margaretha.bergman@boras.se

0768-88 88 19


Förskoleklass

Lista med förskoleklasser och deras lärare.

Förskoleklass

Lärare

Förskoleklass 1 Gul

Cherie Svensson

Förskoleklass 2 Blå

Lina Andersson

Förskoleklass 3 Lila

Malin Mäläskä

Förskoleklass 4 Grön

Anna Carin Johansson

Förskoleklass 5 Röd

Helen Söderberg

Förskoleklass 6 Rosa

Jonna Nilsson


Elevresurser

Lista med namn på skolans resursteam.

Titel

Namn

Elevresurs

Lena Berlin

Elevresurs

Sandra Wahlberg

Elevresurs

Monica Hjort

Elevresurs

Susanne Jalnefjord

Elevresurs/Fritids

Erduan Drenica

Elevresurs/Fritids

Charlotta Tegelström

Elevresurs/Fritids

Svante Falk

Elevresurs/Fritids

Alexander Blom

Elevresurs/Fritids

Ahmet Hakki Kara

Elevresurs/Fritids

Dennis Rissanen

Elevresurs/Fritids

Sandra Thunholm

Samverkan/Fritids

Hanna Österlund

Samverkan/Fritids

Peter Bark

Samverkan/Fritids

Alice Nilsson Havrell

Samverkan/Fritids

Zeinab El Hassan

Samverkan/Fritids

Maja Brissman

Samverkan/Fritids

Josefin Sahlén Håkansson

Resurslärare

Sara Sjöland

Resurslärare

Maritha Arwsenius

Resurslärare

Sofia Ekengren


Fritidshem

Telefon avdelning förskoleklass: 0768-88 85 44

Telefon avdelning 1-2, årskurs 1: 0766-23 07 71

Telefon avdelning 1-2, årskurs 2: 0766-23 07 70

Telefon avdelning 3-6: 0768-88 59 72

Telefon arbetslagsledare Frida Flinck: 0734-32 88 82

Lista med namn på oss som arbetar på fritidshemmet.

Namn

Avdelning

Frida Flinck (arbetslags- och utvecklingsledare)

Förskoleklass

Maja Brissman

Förskoleklass

Josefin Sahlén Håkansson

Förskoleklass

Alexander Blom

Förskoleklass

Sofia Ekengren

Förskoleklass

Zeinab El Hassan

Förskoleklass

Josefine Jägmark

Förskoleklass

Jonna Nilsson

Förskoleklass

Malin Mäläskä

Förskoleklass

Hanna Österlund

Årskurs 1-2

Alice Nilsson Havrell

Årskurs 1-2

Sandra Thunholm

Årskurs 1-2

Elias Hansson

Årskurs 1-2

Charlotta Tegelström

Årskurs 1-2

Erduan Drenica

Årskurs 1-2

Ahmet Kara

Årskurs 1-2

Svante Falk

Årskurs 1-2

Anton Landgren

Årskurs 3-6

Dennis Rissanen

Årskurs 3-6

Peter Bark

Årskurs 3-6

Gisela Eskilsson

Årskurs 3-6

Anna Carin Johansson

Morgonfritids

Helene Karlsson

Morgonfritids

Cherrie Svensson

Morgonfritids

Lina Björklund Andersson

Morgonfritids


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

033 35 88 48

Biträdande rektor

Henrik Lannö

henrik.lanno@boras.se

0734-32 76 94

Skolsköterska

Jane Lindholm

jane.lindholm@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033-35 59 28

Kurator

Lina Åsedahl

lina.asedahl@boras.se

033-35 79 11

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås via e-post

Specialpedagog

Cornelia Lindahl

cornelia.lindahl.edu@boras.se

Nås via e-post


Övrig personal

Lista med namn och telefonnummer till skolans övriga personal.

Verksamhet

Namn

Telefon

Bibliotek

Elin Bjärehed

033-35 59 74

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Fastighetsskötare

Tommy Ivarsson

0734-32 78 87


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol