Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Personal

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Våra pedagoger nås via lärplattformen Ping Pong.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolledning och expedition.

Titel

Namn

E-postadress

Telefon

Rektor

Ann-Mari Kettisen

ann-mari.kettisen@boras.se

033-35 88 48
0768-88 88 32

Biträdande rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

0721-60 08 59

Samordnare

Margaretha Bergman

margaretha.bergman@boras.se

033-35 88 19


Förskoleklass

Lista med namn och telefonnummer till förskoleklasserna

Titel

Namn

Telefon

Förskoleklass A

Anna Hagberg

033-35 59 72

033-35 85 44

Förskoleklass A

Lina Andersson

033-35 59 72

033-35 85 44

Förskoleklass B

Helene Karlsson

033-35 59 72

033-35 85 44

Förskoleklass B

Anna Carin Johansson

033-35 59 72

033-35 85 44

Förskoleklass C

Anita Carlén Andersson

033-35 59 72

033-35 85 44

Förskoleklass C

Cherie Svensson

033-35 59 72

033-35 85 44


Pedagogisk personal nås via Ping Pong

Lista med namn och telefonnummer till skolans pedagogiska personal.

Klass

Namn

Telefon

Personalrum

Personalrum

033-35 88 50

1A

Marie Gabrielii

033-35 88 50

1B

Terece Siedberg

033-35 88 50

1C

Monica Prins

033-35 88 50

2A

Maria Wingertz

033-35 88 50

2B

Jenny Lammi

033-35 88 50

3A

Malin Ollikainen

033-35 88 50

3B

Nathalie Rohdén

033-35 88 50

4A

Rebecca Liljeström

033-35 88 50

4B

Pernilla Lindvert

033-35 88 50

4C

Charlotta Wiberg

Camilla Olofsson

033-35 88 50

5A

Åsa Nyström

033-35 88 50

5B

Annika Kivistö

033-35 88 50

6A

Sara Sjöland

033-35 88 50

6B

Josefine Ljungblad

033-35 88 50

6C

Bo-Lennart Govik

033-35 88 50

Musik

Caroline Ståhlbom Karlsson

033-35 88 50

Träslöjd

Peter Nilsson

033-35 88 50

Textilslöjd

Lisbeth Enochsson

033-35 88 50

Idrott

Mia Söderqvist, Andreas Carlsson

033-35 88 50


Elevresurser

Lista med namn på skolans resursteam

Titel

Namn

Elevresurs

Lena Berlin

Elevresurs

Sandra Wahlberg

Elevresurs

Monica Hjort

Elevresurs

Dorrit Helgadottir Friberg

Elevresurs

Peter Bark

Elevresurs

Svante Falk

Samverkan

Jacob Corbé

Samverkan

Hanna Österlund

Samverkan

Karin Arvidsson

Samverkan

Damian Sarzynski

Samverkan

Erduan Drenica

Samverkan

Anita Teskac

Samverkan

Anas Dinawe

Resurslärare

Carin Nordin

Resurslärare

Maritha Arwsenius

Resurslärare

Jonna Nilsson

Resurslärare

Håkan Sevholt


Fritidshem

Lista med namn och telefonummer till fritidshemspersonalen.

Namn

Telefon

Cecilia Karlsson (övergripande ansvar)

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Erduan Drenisca

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Anita Tezcak

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Svante Falk

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Simon Mattson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Hanna Österlund

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Karin Arvidsson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Peter Bark

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Jacob Korbé

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Karin Berg

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Damian Sarzynski

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Anna Carin Johansson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Helene Karlsson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Cherrie Svensson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Anita Carlén Andersson

033-35 59 72, 

033 35 85 44

Anna Hagberg


 033-35 59 72, 

033 35 85 44

Lina Björklund Andersson

033-35 59 72, 

033 35 85 44


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Ann-Mari Kettisen

ann-mari.kettisen@boras.se

033-35 88 48
0768-88 88 32

Biträdande rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

0721-60 08 59

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi


ulrica.jarviniemi@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033 35 59 28

Kurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås på e-post


Övrig personal

Lista med namn och telefonnummer till skolans övriga personal

Titel

Namn

Telefon

Bibliotek

Elin Bjärehed

033-35 59 74

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Fastighetsskötare

Tommy Ivarsson

0766-23 09 10


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-20 10.04

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C