Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Här hittar du kontaktinformation till vår personal.

Våra pedagoger nås via mail.

Skolledning och expedition

Lista med namn, e-post och telefonnummer till skolledning och expedition.

Titel

Namn

E-postadress

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

033 35 88 48

Biträdande rektor

Henrik Lannö

henrik.lanno@boras.se

0734-32 76 94

Samordnare

Margaretha Bergman

margaretha.bergman@boras.se

0768-88 88 19


Förskoleklass

Telefon: 033-35 59 72

Telefon: 033-35 85 44

Lista med förskoleklasser och deras lärare.

Förskoleklass

Lärare

Förskoleklass 1 Gul

Cherie Svensson

Förskoleklass 2 Blå

Lina Andersson

Förskoleklass 3 Röd

Helene Söderberg

Förskoleklass 4 Grön

Anna Carin Johansson

Förskoleklass 5 Rosa

Jonna Nilsson


Elevresurser

Lista med namn på skolans resursteam.

Titel

Namn

Elevresurs

Lena Berlin

Elevresurs

Sandra Wahlberg

Elevresurs

Monica Hjort

Elevresurs

Maria Karkaou

Elevresurs

Susanne Jalnefjord

Elevresurs

Malin Mäläskä

Elevresurs/Fritids

Erduan Drenica

Elevresurs/Fritids

Peter Bark

Elevresurs/Fritids

Svante Falk

Elevresurs/Fritids

Ann-Sofie

Elevresurs/Fritids

Ahmet Hakki Kara

Samverkan/Fritids

Hanna Österlund

Samverkan/Fritids

Frida Flinck

Samverkan/Fritids


Fritids/Rastaktiviteter

Simon Mattsson

Fritds/Rastaktiviteter

Anton LandgrenResurslärare


Resurslärare

Sara Sjöland

Resurslärare

Maritha Arwsenius

Resurslärare

Håkan Sevholt


Fritidshem

Telefon: 033-35 59 72

Telefon: 033-35 85 44

Mobiltelefon: 0766-23 07 70

Mobiltelefon: 0766-23 07 71

Lista med namn på oss som arbetar på fritidshemmet.

Namn

Simon Mattsson (arbetslagsledare)

Frida Flinck (utvecklingsledare)

Anton Landgren

Amanda Lundgren

Svante Falk

Alice Nilsson Havrell

Hanna Österlund

Svante Flak

Peter Bark

Erduan Drenica

Malin Mäläskä

Jonna Nilsson

Anna Carin Johansson (morgon)

Helene Karlsson (morgon)

Cherrie Svensson (morgon)

Lina Björklund Andersson (morgon)


Elevhälsa

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan på skolan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Annika Simfors

annika.simfors@boras.se

033 35 88 48

Skolsköterska

Ulrica Järviniemi

ulrica.jarviniemi@boras.se

033-35 88 52

Skolpsykolog

Kristina Bernal

kristina.bernal@boras.se

033-35 59 28

Kurator

Marie-Louise Lindh

marie-louise.lindh@boras.se

0721-60 05 05

Kurator

Lina Åsedahl

lina.asedahl@boras.se

033-35 79 11

Specialpedagog

Helena Snygg

helena.snygg@boras.se

Nås via e-post

Specialpedagog

Cornelia Lindahl

cornelia.lindahl.edu@boras.se

Nås via e-post


Övrig personal

Lista med namn och telefonnummer till skolans övriga personal.

Verksamhet

Namn

Telefon

Bibliotek

Elin Bjärehed

033-35 59 74

Skolmatsal

Personal

033-35 88 51

Fastighetsskötare

Tommy Ivarsson

0734-32 78 87


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol