Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Svedjeskolan är en skola för elever från förskoleklass till årskurs sex. Från och med hösten 2022 blir vi en F-6 skola och startar upp vår första årskurs 6. På skolan finns också fritidshemsverksamhet omfattande två avdelningar. Skolan är belägen på Dammsvedjan med närhet till både Borås centrum och fina grönområden, skogen har vi precis runt hörnet.

Vi är cirka 24 personer som arbetar direkt med elever: behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Antalet elever på skolan är cirka 180.

Utöver den pedagogiska personalen har vi ett övergripande elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår.

Kunskapsuppdraget

Vi arbetar utifrån Borås Stads övergripande vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas". För oss innebär det att vi arbetar för nära relationer med eleverna, god uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och hög måluppfyllelse.

God samverkan mellan skolan och fritidshemmet är också ledord för oss, därför strävar vi efter att fritidshemspersonalen så mycket som möjligt är ute i klasserna. På så sätt blir övergången mellan skola och fritidshem smidig.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol