Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: tidsmässigt genom att ta mot barn före och efter skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än normalt i skolan. Tillsammans kan skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshem

Lista med namn, e-post och telefonnummer till personal på skolans fritidshem.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Fritidshem Trollet

Mattias Nilsson

mattias.nilsson@edu.boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Trollet

Peter Carlsson

peter.carlsson@boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Trollet

Dilan Velic

dilan.velic@edu.boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Draken

Filip Sandström

filip.sandstrom@edu.boras.se

033-35 83 30

Fritidshem Draken

Eva Hallin

eva.hallin@edu.boras.se

033-35 83 30

Fritidshem Draken

Annette Johansson

annette.johansson@edu.boras.se

033-35 83 30


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol