Meny

Meny

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: tidsmässigt genom att ta mot barn före och efter skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än normalt i skolan. Tillsammans kan skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritids

Titel / Avdelning

Namn

Telefon

Fritidshem

Christopher Weijmer Claesson

033-35 83 30

Fritidshem

Joseph Nelsén


Resurs

Christine Axebrink


Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 07.08
Senast ändrad: 2016-12-21 13.27

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt