Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: tidsmässigt genom att ta mot barn före och efter skolan och under loven, och innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än normalt i skolan. Tillsammans kan skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshem

Lista med namn, e-post och telefonnummer till personal på skolans fritidshem.

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Fritidshem Trollet

Anna Lybratt

anna.lybratt@edu.boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Trollet

Peter Carlsson

peter.carlsson@boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Trollet

Mattias Nilsson

mattias.nilsson@edu.boras.se

033-35 83 68

Fritidshem Draken

Annette Johansson

annette.johansson@edu.boras.se

033-35 83 30

Fritidshem Draken

Anna Svensson

anna.sv.svensson@edu.boras.se

033-35 83 30

Fritidshem Draken

Khadra Abdirahman Elmi

khadra.abdirahman@boras.se

033-35 83 30


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol