Meny

Meny

Personal

Kontaktinformation till skolans personal.

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Anette Lundgren

0734-32 80 14

Skoladministratör

Marlene McLeod-Jakobsson

0734-32 78 67


Lärare

Titel / Klass

Namn

Förskoleklass B

Gustaf Nilströmer

Förskoleklass B

Christin Axebrink

Förskoleklass B

Carina Wakk

Förskoleklass R

Amanda Torbjörnsson

Förskoleklass R

Jens Hall

Årskurs 1

Lena Nilsson

Årskurs 2

Sonja Wollblad

Årskurs 3

Teodora Johansson

Årskurs 3

Hanne Pettersson

Elevassistent

Rasha Zagot

Elevassistent

Maruta Jeromane

Elevassistent

Mattias Nilsson

Idrottslärare

Anna-Karin Holmgren

Resurs

Susanne Necander

 

Fritids

Titel / Avdelning

Namn

Telefon

Fritidshem

Christopher Weijmer Claesson

033-35 83 30

Fritidshem

Joseph Nelsén

-

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Katarina Rusch

033-35 79 03

Kurator

Anna Pettersson

0768-10 11 66

Specialpedagog

Marie Bak

-

 

Senast ändrad: 2019-02-12 15.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt