Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan jobbar för alla elever i Borås Stads grundskolor. Målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Elevhälsan består av fyra delar som innebär medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans uppdrag är att:

  • Främja hälsa hos alla elever i Borås Stad.
  • Förebygga och åtgärda ohälsa.
  • Ha fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

I elevhälsan ingår flera yrkeskompetenser:

Elevhälsa

Lista med namn e-postadress samt telefonnummer till skolans elevhälsa.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Birgitta Bloch

birgitta.bloch@boras.se

033-35 81 06


Specialpedagog

Mikael Andersson

mikael.andersson@boras.se

033-35 59 14

0721-60 06 75

Kurator

Brikty Zekarias

brikty.zekarias@boras.se

033-35 81 81

0704-55 81 81

Skolpsykolog

David Tärning

david.tarning@boras.se

0734-32 79 84

Speciallärare

Lisa Luiga

lisa.luiga@edu.boras.se

033-35 81 03


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol