Meny

Meny

Fritidshem

Ekarängskolans fritidshem består av fyra enheter:

  • Eken AB förskoleklass - år 2
  • Eken CD förskoleklass - år 2
  • Eken 3 
  • Eken 4-6

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation I undervisningen på fritidshemmet utgör omsorg, utveckling och lärande en helhet Läs mer om vårt uppdrag härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kapitel 1,2 och 4 gäller fritidshemmet.

På Ekarängskolan arbetar vi aktivt för att ge eleverna stöd i utvecklingen och formandet av deras identitet. Vi ger eleverna tillfällen och verktyg för att kunna samspela under demokratiska former. Eleverna har stora möjligheter till olika typer av skapande aktiviteter.

Fritidshem

Fritidsavdelning och titel

Namn

Telefon

Fritidshem Eken AB

-

 -

Fritidspedagog

Marie Elisson

033-35 83 46

Fritidspedagog

Suzanne Harden-Thor

033-35 83 46sms 0734-15 39 37

Fritidshem Eken CD

-

-

Fritidspedagog

Marika Johansson

033-35 81 07

Fritidspedagog

Sebastian Klein

033-35 81 07sms 0734-15 36 01

Fritidshem Eken 3

-

0704-55 81 03

Fritidshem Eken 4-6

-

-

Fritidspedagog

Lovisa Engelbrektssson

033-35 81 80

Fritidspedagog

Karin Sandström

033-35 81 80sms 0734-15 39 36

träd

Exempel på innehåll i vår verksamhet

Senast ändrad: 2019-06-24 14.15

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt