Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens roll på skolan är att stötta, förbereda och vägleda grundskoleeleven att göra ett väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt. Detta i syfte att undvika felval och därigenom minska risken för studieavbrott. I uppdraget ingår att informera elever och vårdnadshavare om vilka vägar, strategier och verktyg som finns att tillgå under hela valprocessen utifrån elevens tankar och visioner kring sina framtida studie- och yrkesval.

Arbetet sker på skolorna

Alla skolor i Borås stad arbetar utifrån en gemensam plan för studie- och yrkesvägledning. Syftet med planen är att den ska skapa förutsättningar för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i Borås Stads grundskolor. Den ska stödja arbetet med en kvalitativ vägledning för alla elever. Studie- och yrkesvägledningen integreras i hela skolans arbete och blir allas gemensamma angelägenhet, där all personal i skolan har en viktig roll i arbetet med att skapa en röd tråd i studie- och yrkesvägledningen genom hela utbildningssystemet.

Exempel på när eleverna får information och vägledning är inför:

  • Språkvalet inför årskurs 6
  • Gymnasievalet i årskurs 9
  • Prao (praktisk arbetslivsorientering)
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol