Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Om skolan

Utmärkande för Ekarängskolan.

  • Engagerade och kunniga vuxna som utgår från en helhetssyn på barns utveckling.
  • Goda relationer.
  • Elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
  • Elever som upplever att de får mycket hjälp av vuxna.
  • Utvecklingsinriktad personal.
  • En inspirerande , barnvänlig utemiljö.

Vi vill ge eleverna vid Ekarängskolan en fast grund att stå på, värdemässigt och kunskapsmässigt.
Vi vill utveckla elevernas kreativa sidor. Vi tror att framtiden behöver samhällsmedborgare som kan se saker i nytt perspektiv, vara uppfinningsrika och lösningsfokuserade.

Eleverna vid Ekarängskolan möter en mycket engagerad, välutbildad personal.

Vid Ekarängskolan har vi höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med sitt skolarbete.
Detta skapar vi genom att vara tydliga, positiva och framåtblickande. Ett annat verktyg som vi använder i detta arbete är bedömning för lärande (BFL). Väldigt kortfattat kan man säga att BFL går ut på att eleverna skall äga sitt lärande. För att kunna det krävs att eleven är medveten om målet för arbetet, var eleven befinner sig på väg till målet och vad eleven skall göra för att på så effektivt sätt som möjligt nå målet. Vi märker att fokus på elevernas kunskapsutveckling ger ökad motivation och bättre resultat i skolans alla ämnen.

Detta tillsammans med ett tydligt arbete för trivsel, trygghet och studiero bidrar till elever stärker sig i sina sociala förmågor och ökar möjligheten att lyckas med sina studier.

Eleverna vid Ekarängskolan har tillgång till Borås stads bästa skolbibliotek.

Eleverna vid Ekarängskolan har ett rikt utbud efter skoltid på den egna skolan genom Kulturskolans filialverksamhet. Eleverna kan ingå i stråkinstrument-, blåsinstrument-, dansundervisning eller cirkusskola.

Eleverna vid Ekarängskolan är fysiskt aktiva. Vi har en utemiljö i anslutning till skolan med en interaktiv lekplats, fotbollsplan med konstgräs och en skolskog i närmiljön som stimulerar alla sinnen.

Ekarängskolan — skolan som får dig att växa

Senast ändrad: 2019-06-24 14.13

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt