Meny

Meny

Om skolan

Utmärkande för Ekarängskolan

  • Engagerade och kunniga vuxna som utgår från en helhetssyn på barns utveckling.
  • Goda relationer.
  • Elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
  • Elever som upplever att de får mycket hjälp av vuxna.
  • Utvecklingsinriktad personal.
  • En inspirerande , barnvänlig utemiljö.

Vi vill ge eleverna vid Ekarängskolan en fast grund att stå på, värdemässigt och kunskapsmässigt.
Vi vill utveckla elevernas kreativa sidor. Vi tror att framtiden behöver samhällsmedborgare som kan se saker i nytt perspektiv, vara uppfinningsrika och lösningsfokuserade.

Eleverna vid Ekarängskolan möter en mycket engagerad, välutbildad personal.

Vid Ekarängskolan har vi höga förväntningar på att eleverna ska lyckas med sitt skolarbete.
Detta skapar vi genom att vara tydliga, positiva och framåtblickande.

Eleverna vid Ekarängskolan har tillgång till Borås stads bästa skolbibliotek.

Eleverna vid Ekarängskolan har ett rikt utbud efter skoltid på den egna skolan genom Kulturskolans filialverksamhet. Eleverna kan ingå i stråkinstrument-, blåsinstrument-, dansundervisning eller cirkusskola.

Eleverna vid Ekarängskolan är fysiskt aktiva. Vi har en utemiljö i anslutning till skolan med en interaktiv lekplats, fotbollsplan med konstgräs och en skolskog i närmiljön som stimulerar alla sinnen.

Ekarängskolan — skolan som får dig att växa!

Senast ändrad: 2018-01-03 13.17

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt