Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

På Ekarängskolan tycker vi både elevinflytande och samarbete med föräldrar är viktigt.

Elevinflytande

Skolan har skolråd, matråd och Grön Flaggråd där alla klasser har representanter som går på möten ca en gång i månaden. Representanterna tar med sig ärenden från sina klasser och informerar sina klasser om det som tas upp på råden. Här har eleverna chans att påverka sin skola.

Ekarängskolans föräldraförening

Genom ett aktivt arbete i föräldraföreningen har vi tillsammans större möjlighet att vara med och påverka beslut gällade våra barn både i små och stora frågor!

Vad innebär det och vad gör vi?

Föräldraföreningen är ett värdefullt och trevligt forum för oss föräldrar med barn på Ekarängskolan att utbyta frågor, erfarenheter och synpunkter tillsammans med personal från skolan.

Dessutom är det vi i föräldraföreningen som anordnar skolans vårfest och Café Ekaräng.

Alla pengar som föräldraföreningen samlar in går oavkortatl tillbaka till barnen i form av bokgåva till årskurs 1 i samband med skolstart, resa till Ekehagens forntidsby för årskurs 3, avslutningsgåva till eleverna i årskurs 6, inköp av rastmaterial så som fotbollar och annat kul som efterfrågas från elever och skolan vid behov.

Om du själv inte har möjlighet att vara med på våra möten hjälper vi gärna till och tar upp ämnen med skolan för diskussion som är aktuella för dig och ditt barn.

Du kan komma i kontakt med oss via vår e-postadress: ekarang.foraldraforening@gmail.com

För att bli medlem i föräldraföreningen betalar du 150kr per familj till bankgironummer 563-2914 . Glöm inte ange ditt barns namn och klasstillhörighet Varmt välkommen på våra möten och övriga arrangemang!

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol