Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande och föräldraråd

På Erikslundskolan är elevinflytande en viktig del av skoldagen.

Årskurs F-6

På Erikslundskolan år F-6 har vi engagerade elever och föräldrar. Vi har ett föräldraråd med en förälder från varje klass fyra gånger om året och vi har ett elevråd med en elev ur varje klass en gång i månaden. Här ges både föräldrar och elever möjligheten att påverka.

Elevråd

F-6 har ett gemensamt elevråd med Grundsärskolan 1-6. På elevrådet brukar vi diskutera olika saker som klasserna vill ta upp. Vi har en egen kassa som vi använder till att köpa in till exempel rastmaterial.

En gång om året ordnar elevrådet en växttävling. Alla elever som vill tar med frön och kruka och sår en bestämd dag. Sedan gäller det att sköta om sin växt i ungefär en månad. Elevrådet bedömmer vilken växt som är t.ex. finast, roligast, kortast eller längst. Vinnarväxterna ställs ut i skaparrummet och odlaren får ett pris.

Föräldraråd

F-6 har ett föräldraråd som träffas minst tre gånger per läsår. Föräldrarådet arbetar med frågor som rör eleverna på skolan så som trafiksituationen till och från skolan, skolmiljön och elevernas trygghet i skolan.

I föräldrarådet deltar rektor, representater från personalen och en föräldrarepresentant från varje klass. Är du som vårdnadshavare intresserad av att delta, kontakta klassläraren eller rektor för mer information.

Alla vårdnadshavare är välkomna med frågor eller funderingar till sina representanter.

Årskurs 7-9

För att öka elevernas och föräldrarnas medverkan i skolan finns det eller elevråd och ett föräldraråd.

Elevråd

Erikslundskolans elevråd är uppbyggt som de flesta elevråd. Ett elevråd är en förening där alla elever på en och samma skola är medlemmar; medlemskapet är automatiskt och gratis och att elevrådet företräder samtliga elever i skolan brukar anses underförstått.

Syftet med ett elevråd är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. En viktig fråga för elevråden i dag är elevdemokrati. Det som skiljer ett elevråd från andra föreningar är att den gemensamma nämnaren för medlemmarna inte är ett intresse eller en idé utan det faktum att de går på samma skola. Detta medför att det enda som begränsar ett elevråds verksamhet och organisationsform är elevernas på skolan fantasi och vilja.

I vårt elevråd finns två representanter från varje klass på högstadiet med samt tre representanter från särskolan.

Vi finns även på Facebook! Sök på Erikslundskolans elevråd så hittar du oss.

Föräldraråd

Erikslundskolan 7-9 har ett föräldraråd som träffas minst tre gånger per läsår. Föräldrarådet arbetar med frågor som rör eleverna på Erikslundskolan.

I föräldrarådet deltar rektor, representant från personal och en representant från respektive klass. Protokoll från föräldrarådets möten finns i vår lärplattform Ping pong / Info-sidan.

Senast ändrad: 2019-03-24 16.51

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

g q n C

p

Kontakt