Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevhälsa

Elevhälsan

Kontaktinformation till skolans elevhälsa.

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Specialpedagog F-6

samt grundsärskolan

Mikael Engelhart

mikael.engelhart@edu.boras.se

033-35 73 57

0768-88 73 57

Specialpedagog 7-9

Maria
Jörgensen

maria.jorgensen@edu.boras.se

0734-32 70 10

Skolsköterska

Erika
Nygren

erika.nygren@boras.se

033-35 80 25

0768-88 80 25

Skolpsykolog

F-6 samt 7-9

Vakant

Vakant

Vakant

Skolkurator grundskola

samt grundsärskola

Mani 
Kaidzadeh 
Behdarvandi

mani.kaidzadeh.behdarvandi@boras.se

0766-23 09 11

Studiecoach 7-9

Louice
Schoultz Eriksson

louice.eriksson@edu.boras.se

0734-32 80 94

Skolpsykolog

grundsärskolan

Vakant

Vakant

Vakant


På Erikslundskolan finns en elevhälsa dit elever, vårdnadshavare och personal kan vända sig vid behov av stöd i frågor som rör elevers hälsa, lärande och utveckling. Varje skolenhet har sin egen elevhälsa.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
  • stresshantering
  • sömn, kost och motion
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol