Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevhälsa

Elevhälsan

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog F-6

samt grundsärskolan

Mikael Engelhart

033-35 73 57

0768-88 73 57

Specialpedagog 7-9

Maria Jörgensen

0734-32 70 10

Skolsköterska

Erika Nygren

033-35 80 25

0768-88 80 25

Skolpsykolog

F-6 samt 7-9

Matilda Månhav

0704-55 11 15

Skolkurator 7-9

samt grundsärskolan

Mani Kaidzadeh Behdarvandi

0766-23 09 11

Skolkurator F-6

Suzan Sharif

033-35 59 79

Studiecoach 7-9

Louice Schoultz Eriksson

0734-32 80 94

Skolpsykolog

grundsärskolan

VakantPå Erikslundskolan finns en elevhälsa dit elever, vårdnadshavare och personal kan vända sig vid behov av stöd i frågor som rör elevers hälsa, lärande och utveckling. Varje skolenhet har sin egen elevhälsa.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
  • stresshantering
  • sömn, kost och motion
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Senast ändrad: 2020-06-08 13.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt