Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan

Kontaktinformation till skolans elevhälsa.

Lista med namn, e-post och telefonnummer till elevhälsans personal.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Specialpedagog F-6

Mikael Engelhart

mikael.engelhart@edu.boras.se

033-35 73 57

0768-88 73 57

Specialpedagog F-6 och 7-9

Åsa Borg

asa.a.borg@edu.boras.se

0734-32 70 10

Skolsköterska

Klara Elander

klara.elander@boras.se

033-35 80 25

Skolpsykolog

F-6, 7-9 samt anpassad grundskola

Isabelle Hermansson

isabelle.hermansson@boras.se

0734-32 82 65

Skolkurator grundskola F-9

Lisa Lindström

lisa.lindstrom@boras.se


0766-23 09 11


På Erikslundskolan finns en elevhälsa dit elever, vårdnadshavare och personal kan vända sig vid behov av stöd i frågor som rör elevers hälsa, lärande och utveckling. Varje skolenhet har sin egen elevhälsa.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
  • stresshantering
  • sömn, kost och motion
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol