Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritidshem

På fritidshemmet kan barn i åldern 6-12 år vistas före och efter skolan. Här stimuleras barnens utveckling och de får möjlighet till en meningsfull fritid.

Erikslundskolans fritidsverksamhet är öppen alla vardagar. Barnen äter mellanmål, leker och lär tillsammans. En stor del av dagen spenderas ute på skolgården eller i den närliggande naturen. Därför är det bra om barnen har med sig kläder efter väder.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

KTS – korttidstillsyn på Grundsärskolans Erikslund

För elever över tolv år som har ett behov av tillsyn efter skoldagen finns möjlighet till korttidstillsyn på Grundsärskolans fritidshem. Denna verksamhet bedrivs på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen i Borås Stad och kräver ett LSS-beslut.

Mer information om korttidstillsyn och ansökan om stöd finns på Sociala omsorgsförvaltningens sidor.länk till annan webbplats

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-19 18.35

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

g q n C