Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Erikslundskolan–med hälsa och rörelse i fokus

Erikslundskolan ligger inbäddad i vacker natur med närhet till Viskan, Rya åsar, Almenäs och Öresjö. I anslutning till skolan finns ishall, fotbollsplan, tennishall, simarena och friidrottsarena. Skolans utemiljö stimulerar eleverna till hälsa och rörelse och ger goda förutsättningar för skolans idrottsprofil.

Erikslundskolans centrala läge innebär att möjligheten till deltagande i stadens kulturutbud är stort. Även på skolan finns konst att beskåda. I ett flertal av skolans korridorer finns målningar gjorda av konstnären Adam Algotsson. På skolans finns en omtyckt cafeteria där eleverna kan spela biljard, lyssna på musik, läsa läxor och umgås. På Erikslundskolan finns också ett uppskattat skolbibliotek där bibliotekarien kan vara till stor hjälp för eleverna.

Via Erikslundskolans Instagram-konto Länk till annan webbplats. går det att följa vad som händer på skolan.

Årskurs 7–9

I årskurs 7-9 går det cirka 250 elever. Varje klass har två mentorer knutna till sig. Mentorerna fungerar som kontaktpersoner för elever och vårdnadshavare i alla frågor som rör utbildningen.

Målet för Erikslundskolan 7-9 är att eleverna ska få de kunskaper de behöver för att nå sin fulla potential, samt att eleverna får framtidstro och utvecklar de normer och värden som läroplanen föreskriver. För att uppnå målet arbetar Erikslundskolan systematiskt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Syftet är att stötta elever utifrån kunskapsnivå och språkbakgrund.

På skolan finns en idrott- och hälsoprofil. De elever som väljer idrottsprofilen har möjlighet att parallellt med övriga studier fördjupa sig i sin valda idrott vid två tillfällen per vecka under skoltid. Erikslundskolan samverkar med ett flertal olika idrottsföreningar i Borås stad, bland annat IF Elfsborg, Borås Hockeyklubb, Borås konståkningsklubb och Musketeers Funky Cheer.

Förskoleklass–årskurs 6

Erikslundskolan F-6 är organiserad i en klass per årskurs. På skolan går det ungefär 140 elever. Det pedagogiska arbetet i klassen leds av en eller två klasslärare.

Målet för Erikslundskolan F-6 är att alla elever ska få den ledning, stöd och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. För att nå målet arbetar Erikslundskolan bland annat med tydliggörande pedagogik. Syftet med tydliggörande pedagogik är att skapa en lärmiljö där eleverna upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Hälsa och rörelse är Erikslundskolans profil. Fysisk aktivitet är en hälsofråga som skolan jobbar mycket med. En särskilt ansvarig pedagog planerar och genomför rastaktiviteter varje dag på Erikslundskolan. På så vis finns det alltid något för eleverna att göra på rasten och alla får en chans att röra på sig.

Anpassad grundskola erikslund årskurs 1–9

På anpassad grundskola erikslund går det cirka 70 elever. Eleverna är indelade i åldersblandade klasser; 1–3, 4–6 och 7–9. Det pedagogiska arbetet i respektive klass leds av en klasslärare. Personaltätheten är hög och förutom läraren följer en eller två elevassistenter eleverna under hela skoldagen. På skolan finns det också tillgång till fritidshem och korttidstillsyn (KTS). Verksamheten anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Målet för anpassad grundskola erikslund är att alla elever ska nå så långt det är möjligt kunskapsmässigt, samtidigt som de tillåts utveckla en hög grad av självständighet. Vid avslutad utbildning ska alla elever givits möjlighet att utveckla självkännedom samt uppleva sig som läsande personer. För att uppnå målet arbetar den anpassade grundskolan erikslund bland annat med att anpassa, tillgängliggöra och individualisera undervisningen.

Anpassad grundskola erikslund uppmuntrar elever till hälsa och rörelse genom deltagande i många olika evenemang, exempelvis Kretsloppet och Linnémarschen special. Skolan samverkar med många olika idrottsföreningar via nätverket Jämlik hälsa.

Mer information om anpassad grundskola finns på anpassad grundskolan erikslunds webbsida.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol