Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning handlar om all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Elever ges också möjlighet till samtal, individuellt och i grupp.

Det är varje elevs rättighet att lämna skolan med goda kunskap om vilka valmöjligheter det finns till fortsatta studier. Det lägger grunden för elevens framtida studie- och arbetsliv och är en förutsättning för att kunna utvecklas till en aktiv samhällsmedborgare som läroplanerna föreskriver.

Exempel på när eleverna får information och vägledning på Erikslundskolan:

  • språkvalet inför årskurs 6
  • gymnasieval i årskurs 9
  • praktiska arbetslivserfarenheter (PRAO)
  • studiebesök
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-19 18.35

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

g q n C