Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Skolan är organiserad i arbetslag med syftet att skapa en trygghet kring eleven. Vi är under läsåret 2022/2023 cirka 400 elever fördelade på fyra arbetslag.

Skolans vision

Fristadskolan präglas av ett samarbete för att alla elever ska:​

  • Utveckla en god självkänsla.
  • Stimulera förmågan att ta ansvar.
  • Visa respekt för olikheter.
  • Känna sig motiverad för ett fortsatt lärande.

Skolbyggnaden

Skolan är byggd 1967 och är ganska traditionell i sin utformning och stil. Skolans huvudbyggnad genomgick under 2017 en omfattande renovering och skolan är nu moderniserad och mer anpassad för eleverna. Under vårterminen 2022 byggdes en ny idrottshall där vi både har idrott och musik.

Det vi är extra stolta över på Fristadskolan 7-9 är Slöjdens hus, med Västsveriges finaste slöjdsalar.

Elevkafeterian

Om eleverna mår bra och trivs på skolan kommer de också att prestera bra och utvecklas som individer. Detta innebär att de utrymmen som eleverna har att tillgå på de tider då de inte har sina lektioner är oerhört viktiga. Vi har idag en elevcafeteria med olika spel, pingisrum med mera.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol