Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Frånvaro

Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever på Fristadskolan görs i Dexter av vårdnadshavare. Saknar du konto kan du ansöka om detta på Dexters inloggningssidalänk till annan webbplats, lösenord kommer därefter att skickas hem med post.

Sjukanmälan av elev kan också göras till kontaktläraren. Om denne inte kan nås per telefon kan sjukanmälan göras till skolans expedition på telefon: 033-35 85 60

Ledighetsansökan

Ansökan om ledighet för elev görs hos elevs kontaktlärare. Denne beviljar ledigheter upp till 10 dagar per läsår. Beslut om längre ledighet eller sammanhängande ledighet för fem dagar eller mer fattas av rektor.

När det gäller ledighet är det målsmans skyldighet och ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den gått miste om under frånvaron från skolan. Det är elevens skyldighet att inhämta information om vad som gås igenom i skolan under ledigheten. Stödundervisning för förlorad undervisning utgår ej. Mer information samt blankett för ledighetsansökan.

Senast ändrad: 2018-11-12 07.42

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frånvaro

g q n C