Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Förskoleklass

Förskoleklassen är bron mellan förskolan och grundskolan där vår verksamhet präglas av ett lustfyllt lärande med leken som ett centralt innehåll. Barnens lust att lära och deras nyfikenhet tas tillvara och utvecklas utifrån deras intressen och behov. Värdegrund och trygghet är våra grundpelare i vårt arbete där barnen får lära och utvecklas både individuellt och i grupp. Läroplanen (Lgr 11, reviderad 2016) och Skollagen ligger till grund för förskoleklassens verksamhet.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-09 09.03

Uppdaterad av:

Dela sidan: Förskoleklass

g q n C

p

Kontakt