Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Förskoleklass

Förskoleklassen (som är en obligatorisk verksamhet sedan 2018) fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan. Vår verksamhet präglas av ett lustfyllt lärande med leken som ett centralt innehåll. Elevernas lust att lära och deras nyfikenhet tas tillvara och utvecklas utifrån deras intressen och behov. Värdegrund och trygghet är våra grundpelare i vårt arbete där eleverna får lära och utvecklas både individuellt och i grupp. Vår verksamhet som är grundad i vår läroplan förbeeder och ger eleverna möjlighet till en trygg skolgång. Läroplanen (LGR11, reviderad 2017) och Skollagen ligger till grund för förskoleklassens verksamhet

Lärare i arbetslag för förskoleklass

Telefonnummer: 033-35 75 88
Telefonnummer: 0734-15 34 74

Lista med namn och e-postadress till lärare i förskoleklass.

Klass

Namn

E-post

Förskoleklass A

Magdalena Gebrael

magdalena.gebrael@edu.boras.se

Förskoleklass A

Emmalyn Canja Hietala

emmalyn.canja.hietala@edu.boras.se

Förskoleklass B

Malin Hewitt

malin.hewitt@edu.boras.se

Förskoleklass B

Emma Engkvist

emma.engkvist@edu.boras.se

Förskoleklass C

Tahere Bozarjomehrian Shirazi

tahere.bozarjomehrian.shirazi@edu.boras.se

Förskoleklass C

Linda Undin

linda.undin@edu.boras.se


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Förskoleklass

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol