Meny

Meny

Om skolan

Hestra Midgårskolan har cirka 450 elever i 20 klasser, F till årkurs 6, varav cirka 250 går på fritids

Rektor för skola och fritidshem är Christina Asp Olsén.

Vi har namn efter nordiska gudasagan och är uppdelade enligt följande:
Skolan är uppdelad i fem arbetslag: Förskoleklass, fritids, åk 1-3, åk 4-6 och Pärlan.
Fritidshemmets fyra hemvister är Brage, Balder, Freja och Idavallen.

Skolan omfattar förskoleklass till och med år 6. Vi erbjuder alla skolbarnomsorg fram till 12 års ålder.

Vi är en mångkulturell skola där 28 procent av våra elever har annan bakgrund än svensk. Denna mångfald berikar vår verksamhet. Personalen på skolan har god erfarenhet att arbeta med barn från olika länder och med olika bakgrunder.

Verksamheten ska utföras i en miljö där alla stimuleras att ta ett personligt ansvar och får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande.  

På Hestra Midgård arbetar vi målmedvetet för barnens bästa. Alla vuxna är lika viktiga för barnens utveckling, var och en inom sitt område.

Värdegrund

Våra tre värdegrundsord som ska prägla vår verksamhet är:
Glädje - Trygghet - Omtanke

Borås Stads vision är:
Lust att lära och möjlighet att lyckas

Vår profil

Hestra Midgådskolan är en hälsofrämjande skola. Vår verksamhet ska genomsyras av följande tre begrepp:

  • Självkänsla
  • Rörelseglädje
  • Läslust

Självkänsla

Vi vill att alla ska känna trivsel och ha känslan av att duga.
Vi vill att alla ska kunna känna glädje över att komma till Hestra Midgårdskolan.
Vi ser och bekräftar alla varje dag.
Vi arbetar med glädje, trygghet och omtanke.

Rörelseglädje

Vi vill att alla rör på sig för att få kraft och energi och därigenom må bra. Vi vill att alla elever och vuxna går eller cyklar till skolan, om möjlighet finns. Cykla får vi göra från årskurs 4. Utöver idrottslektionerna under veckan har skolan valt att lägga till en extra rörelselektion, vilket främjar båda kroppen och inlärningen!

Läslust

Vi vill att alla elever hittar lusten att läsa.
Vi vill att alla elever utvecklar en god läsförståelse.
Vi vill ha ett aktivt skolbibliotek och ett nära samarbete med bibliotekarien.
Vi arbetar för att alla barn ska kunna läsa flytande i årskurs 3.

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-09 12.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt