Meny

Meny

Om skolan

Hestra Midgårdskolan har cirka 450 elever i 20 klasser, F till årkurs 6, varav cirka 250 går på fritids.

Rektor för skola och fritidshem är Christina Asp Olsén.

Vi har namn efter nordiska gudasagan och är uppdelade enligt följande:
Skolan är uppdelad i fem arbetslag: Förskoleklass, fritids, åk 1-3, åk 4-6 och Pärlan.
Fritidshemmets fyra hemvister är Brage, Balder, Freja och Idavallen.

Skolan omfattar förskoleklass till och med år 6. Vi erbjuder alla skolbarnomsorg fram till 12 års ålder.

Vi är en mångkulturell skola där 30 procent av våra elever har annan bakgrund än svensk. Denna mångfald berikar vår verksamhet. Personalen på skolan har god erfarenhet att arbeta med barn från olika länder och med olika bakgrunder.

Verksamheten ska utföras i en miljö där alla stimuleras att ta ett personligt ansvar och får möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande.  

På Hestra Midgård arbetar vi målmedvetet för barnens bästa. Alla vuxna är lika viktiga för barnens utveckling, var och en inom sitt område.

Värdegrund

Våra tre värdegrundsord som ska prägla vår verksamhet är:
Glädje - Trygghet - Omtanke

Borås Stads vision är:
Lust att lära och möjlighet att lyckas

Vår profil

Hestra Midgådskolan är en hälsofrämjande skola. Vår verksamhet ska genomsyras av följande tre begrepp:

  • Självkänsla
  • Rörelseglädje
  • Läslust

Självkänsla

Vi vill att alla ska känna trivsel och ha känslan av att duga.
Vi vill att alla ska kunna känna glädje över att komma till Hestra Midgårdskolan.
Vi ser och bekräftar alla varje dag.
Vi arbetar med glädje, trygghet och omtanke.

Rörelseglädje

Vi vill att alla rör på sig för att få kraft och energi och därigenom må bra. Vi vill att alla elever och vuxna går eller cyklar till skolan, om möjlighet finns. Cykla får vi göra från årskurs 4. Utöver idrottslektionerna under veckan har skolan valt att lägga till en extra rörelselektion, vilket främjar båda kroppen och inlärningen!

Läslust

Vi vill att alla elever hittar lusten att läsa.
Vi vill att alla elever utvecklar en god läsförståelse.
Vi vill ha ett aktivt skolbibliotek och ett nära samarbete med bibliotekarien.
Vi arbetar för att alla barn ska kunna läsa flytande i årskurs 3.

 

Luciafirande

Välkommen till årets Luciafirande! I år är det åk 3 och åk 6 som tillsammans håller i skolans luciatåg. Eleverna får själva välja vad de vill vara och det finns en del kläder att låna i skolan. Eleverna övar för fullt och det kommer att bli en trevlig stund tillsammans. Luciatåget är i idrottshallen kl 9.00.

Vi är nu väldigt många elever på skolan och kan endast erbjuda plats för två vuxna per familj och syskon. Tänk också på att respektera fotoförbud under föreställningen då det stör barnen samt att det kan finnas barn på vår skola med skyddad identitet.

Förskoleklasserna firar i matsalen kl 7.30 och en separat inbjudan har skickats ut för detta.

Julavslutning

Vi på skolan har nu tillsammans beslutat att julavslutningen 20 december enbart är för våra elever.

Av hänsyn till de elever som har svårt att hantera större samlingar väljer vi att endast bjuda in er till luciatåget. Vi vill istället göra julavslutningen till en mysig dag för elever och personal.

Den 20 december börjar skoldagen som vanligt kl 8.15 i klassrummen. Skolan slutar kl 9.30 då fritids tar vid och alla skolbussar går hem kl 9.40.

Föräldramöte

Föräldramötet 4 december flyttas fram av olika skäl till måndagen den 22 januari 2018. Då möter ni elevhälsoteamet och rektor. Förskoleklass - åk 2 är välkomna kl 17 - 17.45 och åk 3 - 6 kl 18 - 18.45. Innehållet för kvällen är: Hur vi gör undervisningen tillgänglig för alla våra elever

Under kvällen finns också möjlighet att få hjälp med skolans digitala system som t. ex. Ping Pong och Dexter för de som önskar. Det kommer en inbjudan i januari där ni meddelar oss om ni inte kommer delta.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-09 10.25
Senast ändrad: 2017-11-30 13.25

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt