Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elevinflytande och Föräldraförening

Elevråd

Inställda tillsvidare på grund av Corona.

Matråd

Inställda tillsvidare på grund av Corona.

Fritidsråd

Varje fritidsavdelning har ett fritidsråd där alla fritidsbarn är delaktiga. Dessa träffas en gång i månaden. Eleverna har här möjlighet att påverka fritidsverksamheten.

Föräldraförening

Protokoll Hestra Midgårds Föräldraförening 8/6 17.00-18.15 Digitalt möte via Zoom.

Tio personer närvarade vid detta möte som behandlade föreningens form och fokus. Det bestämdes att inte bilda en ekonomisk förening så länge transparens kring eventuella inkomster är möjliga ändå. Att sammankalla till möten och att skriva protokoll är två uppgifter som kommer att cirkulera mellan medlemmarna.

Mötets protokoll 8/6 författas av Terese Kerstinsdotter och sammankallande till nästa möte tisdag den 10 augusti 17.00 är Lina Färm (lina.farm@gmail.com)

Mötet inleddes med en runda då deltagarna presenterade sig och talade om i vilka klasser deras barn gick. Vi hade föräldrar med barn i alla årskurser utom årskurs 6 vid detta mötet. Vi hoppas att ännu fler föräldrar kommer att engagera sig så att vi kan höra röster från alla årskurser och gärna alla klasser. Kommande inbjudningar till möten kommer att uppmuntra även de som inte är aktiva medlemmar i föreningen att höra av sig med förslag och frågor till föräldraföreningen.

Vad gäller föreningens fokus så har vi tre parallella spår: likt rektor önskar vill vi vara ett av flera bollplank för skolpersonalen i olika frågor som berör våra barn. Vi har också några medlemmar som vill engagera sig i "guldkantsaktiviteter" och några medlemmar som vill engagera sig kring skolpolitiska frågor som kommunens skolbudget exempelvis. En första aktivitet som vi har börjat planera för med målet att dels uppmärksamma föräldraföreningen och dels att ge skolans barn en kul start på terminen är en tipspromenad fredag 3 september. Planen är att man ska kunna gå promenaden i samband med hämtning och att alla barn ska få en gratis bingokupong. Man kan också betala en mindre summa för en tipsrad. Frågorna är tänkta att fokusera på skolrelaterade saker där barn och vuxna kan fundera ut rätt alternativ tillsammans.

Vad gäller skolpolitiken så skickar föräldraföreningen en inbjudan till grundskolenämnden om att komma på ett möte där vi kan föra en dialog om politik som berör Borås kommuns skolor. Vi har föreslagit tisdag 17 augusti vilket är veckan före grundskolenämnden har möte om kommande års skolbudget.

Vi beslutade också att skicka in en insändare till Borås Tidning där vi trycker på vilka möjligheter Hestra Midgårdskolan har att ge våra barn en bra start på livet med rätt budgetförutsättningar inför grundskolenämndens möte den 15 juni.

Vill man ingå i föräldraföreningens mejllista där vi bland annat skickar ut protokoll och påminnelser om möten så kan man anmäla det till terese.k@outlook.com.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och Föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol