Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande och föräldraförening

Elevråd/Matråd

Elevrådet är igång på skolan. Det är en representant från varje klass. Rådet jobbar framförallt med trivseln på skolan. Vi har också ett matråd med två representanter, en från åk 1-3 och en från åk 4-6, träffas två gånger per termin.

Föräldraföreningen

Vill du vara med och planera för lite guldkant till våra barn, samt få god insyn i vad som händer och sker på våra barns skola? Då skall du absolut var med i föräldraföreningen. Föräldraföreningen arbetar med fokus för barnens bästa och försöker genom ekonomiska bidrag och aktiviteter sätta lite guldkant på barnens vardag. Vi arbetar bland annat med att följa upp verksamheten i samverkan med skolledningen. Vi är lyhörda för eventuella problem i skolan och vill verka för ett bra arbetsklimat för alla elever. Vi vill stötta klassföräldrar at genomföra klassaktiviteter och även genom egna aktiviteter skapa en bra trivsel för våra barn på skolan.

Vi hoppas att du vill vara medlem i Föräldraföreningen och bidra till dess verksamhet. Det gör du genom att betala in medlemsavgiften 150kr/familj till bankgiro nr. 569-5374. Som medlem är du alltid välkommen på våra möten.

Du kan kontakta oss via ffhestramidgard@gmail.com

Styrelsen
Richard Svanberg, ordförande (3A, 5A)
Marie Erikson, kassör (5B)
Magnus Israelsson (5B)
Susanne Källquist (1A, 3B)

Information på somaliskaPDF

Information på ArabiskaPDF

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-09 09.04

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

g q n C

p

Kontakt