Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och Föräldraförening

Elevråd

En representant från varje klass i årskurs 1 - 6 träffas var fjärde tisdag och tar upp aktuella frågor.

Matråd

En representant från F-3 och en representant från 4-6 träffas två gånger per termin och pratar om aktuella frågor kring kost och situationen kring den.

Fritidsråd

Varje fritidsavdelning har ett fritidsråd där alla fritidsbarn är delaktiga. Dessa träffas en gång i månaden. Eleverna har här möjlighet att påverka fritidsverksamheten.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och Föräldraförening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol