Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Elevinflytande och föräldraförening

Elevråd

Elevrådet träffas varannan vecka. Det är en representant från varje klass. Rådet jobbar framförallt med trivseln på skolan.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje årskurs och träffas två gånger per termin.

Fritidsråd

Varje fritidsavdelning har ett fritidsråd där alla fritidsbarn är delaktiga. Dessa träffas en gång i månaden. Eleverna har här möjlighet att påverka fritidsverksamheten.

Föräldraföreningen

Vill du vara med och planera för lite guldkant till våra barn, samt få god insyn i vad som händer och sker på våra barns skola? Då skall du absolut var med i föräldraföreningen. Föräldraföreningen arbetar med fokus för barnens bästa och försöker genom ekonomiska bidrag och aktiviteter sätta lite guldkant på barnens vardag. Vi arbetar bland annat med att följa upp verksamheten i samverkan med skolledningen. Vi är lyhörda för eventuella problem i skolan och vill verka för ett bra arbetsklimat för alla elever. Vi vill stötta klassföräldrar at genomföra klassaktiviteter och även genom egna aktiviteter skapa en bra trivsel för våra barn på skolan.

Vi hoppas att du vill vara medlem i Föräldraföreningen och bidra till dess verksamhet. Det gör du genom att betala in medlemsavgiften 150kr/familj till bankgironummer 569-5374. Som medlem är du alltid välkommen på våra möten.

Du kan kontakta oss via e-post på: ffhestramidgard@gmail.com

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraförening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol