Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fritids är öppet mellan klockan 6.00-17.30 varje dag. De barn som kommer tidigt på morgonen får frukost serverad och på eftermiddagen serveras det ett varierat mellanmål samt en frukt för de barn som stannar längre på eftermiddagen.

Fyra avdelningar

Fritidshemmen på Hestra Midgård består av fyra avdelningar: Brage, Balder, Freja och Idavallen. Fritidshemmen är öppna för alla barn mellan 6-12 år som har föräldrar som studerar eller arbetar. Fritidshemmen arbetar, liksom skolan, mot förutbestämda mål och vi planerar samt utvärderar vårt arbete kontinuerligt.

På Brage fritidshem går barnen som går i förskoleklass. Ettorna går på Balder, tvåorna går på Idavallen och treor, fyror och femmor är inskrivna på Freja. 

Telefonummer till avdelningarna

Fritidshem Brage

Telefon: 033-35 75 88
Telefon: 0734-15 34 74

Fritidshem Balder

Telefon: 033-35 34 26
Telefon: 0734-15 35 91

Fritidshem Freja

Telefon: 033-35 75 55
Telefon: 0734-15 37 92

Fritidshem Idavallen

Telefon: 033-35 75 83
Telefon: 0734-15 35 92

Fri tid för ditt barn

Fritidshemmen erbjuder en meningsfull och stimulerande verksamhet där vi har ett brett spektra av pedagogiska verksamheter. Vår verksamhet är väl genomtänkt och noga planerad. Förutom de aktiviteter som vi erbjuder har barnen gott om tid för så kallad "fri tid" där de kan välja vad de vill göra och utveckla sin fantasi.

Det sociala samspelet

Vi jobbar mycket med det sociala samspelet på våra fritidsavdelningar. Vår målsättning är att era barn ska trivas och känna sig trygga på fritidshemmen. Barnen får dagligen träna sin sociala förmåga, exempelvis genom att vänta på sin tur, att lära sig hur man uppför sig mot varann, vad som är ett bra sätt att vara kamrat på etc.

Vi har tillgång till vår stora idrottshall en till ett par gånger i veckan, där barnen får möjlighet att träna sin motorik, lära sig att följa regler och träna sitt ansvarstagande (exempelvis genom att städa undan efter sig när vi lämnar hallen).

Frisk luft varje dag

Förutom att alla avdelningar har en specifik utedag varje vecka så är barnen ute en stund efter att skolan slutat, innan mellanmålet. På våra utedagar varierar vi miljön genom att gå till Byttorps IP, till skogen eller till någon lekplats i närheten. Under våra utedagar kan vi styra, om vi vill att barnen själva ska få träna sin kreativitet, genom att själva komma på lekar, eller om vi t.ex. vill träna dem på att följa regler genom att styra upp en lek. Utomhus är en bra miljö för barnen att träna sin motorik.

Aktivitet och vila

Vi vill att barnen ska få en balans mellan aktivitet och vila. Ibland kan det vara skönt att ta det lugnt, kanske krypa upp i soffan med en bok och en filt, eller sitta och rita eller pärla.

Spännande lovaktiviteter

På loven passar fritidshemmen på att göra mer tidskrävande aktiviteter. Så som utflykter till badhus, djurparken eller till Navet. Vi går iväg till olika skogar och lekplatser och ibland grillar vi med mera. På höstlovet har vi vår traditionella spökbana i idrottshallen dit endast de modigaste vågar gå.

Att tänka på

Vi har ansvar för ditt barn när det är på fritids. Det är därför viktigt att vi vet när ditt barn ska komma till fritids och när det ska gå hem. Meddela alltid oss ändrade vistelsetider. Behöver du ändra tid tillfälligt, bara för en dag, så ringer du till oss på den avdelning ditt barn går på. Är det en permanent ändring skickar du in ett nytt schema via Dexter.

Många av timmarna på fritids är vi utomhus. Det är vitkigt att barnen har bra kläder så att de kan vara ute i alla väder. Att ha med ett ombyte är att föredra.

Vi har beslutat att barn inte får ha med sig personliga saker till skolan. Vi har periodvis haft problem med stölder av leksaker hemifrån, så låt dessa vara hemma.

Många barn vill leka med varandra efter de gått hem från fritids. Om ditt barn ska gå hem själv och vill ta med en kompis hem, tillåter vi inte det, om vi inte personligen pratat med er. Vi har ingen möjlighet att ringa runt till er föräldrar och kontrollera om lek är bestämt.

En dag på fritids

 • Klockan 6.00 Fritidshemmet öppnar. De barn som lämnas innan Klockan 7.30 lämnas på Brage.
 • Klockan 7.10-7.30 Frukost. Kommer ert barn senare förväntas det ha ätit hemma.
 • Klockan 7.30 Idavallen, Balder och Freja öppnar. De barn som kommit går över till sin hemvist. De barn som kommer efter 7.30 lämnas direkt på hemvisten.
 • Klockan 7.45 Alla barn är ute fram till skolstart.
 • Klockan 8.15 Skolstart.
 • Klockan 12.15 Brages fritids öppnar.
 • Klockan 13.15 Idavallen, Balder och Freja öppnar igen.
 • Klockan 13.45-15.00 Mellanmål serveras i Valhall.
 • Efter mellanmålen har respektive avdelning olika verksamhet.
 • Klockan 16.30 Alla hemvister smlas på Brage där det är gemensam avslutning av dagen.
 • Klockan 17.30 Fritids stänger.
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol